AGROLIGA

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie
rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze
rolnictwa na Ukrainie.

Działalność firmy

Wyniki finansowe

Consolidated Financial Statements for 9 month ended 30 September 2017

Годовой отчет

Agroliga Group Annual Report 2016

Cena akcji

11.22.17

FX rate 14.91
Change 0.07 %
Turnover value
(tys. PLN)
0.01
Market Maker Dom Maklerski BDM S.A.

Cena za akcję wyświetlana
jest z opóźnieniem około
20 minut.