Rada Dyrektorów

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Rada Dyrektorów

Berdnyk Oleksandr, s. Mykoły

Prezes Zarządu. Założyciel firmy.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Charkowskiego Instytutu Gastronomii i Handlu. W 1990 roku rozpoczął działalność handlową, a w 1998 roku zaczął się zajmować agrobiznesem. W 2001 roku na bazie byłego kołchozu założył firmę „Agroliga”, która w ciągu dziesięciu lat przerosła w grupę firm i zajęła mocne miesce na rynku wyrobów rolnicznych.

Popławska Iryna, c. Judy

Dyrektor wykonawczy. Założyciel firmy.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Charkowskiego Instytutu Gastronomii i Handlu. W 1990 roku rozpoczął działalność handlową, a w 1998 roku zaczął się zajmować agrobiznesem. W 2001 roku na bazie byłego kołchozu założył firmę „Agroliga”, która w ciągu dziesięciu lat przerosła w grupę firm i zajęła mocne miesce na rynku wyrobów rolnicznych.

2021 © Agroliga Group