Rada Dyrektorów

Berdnyk Oleksandr, s. Mykoły.

Prezes Zarządu. Założyciel firmy.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Charkowskiego Instytutu Gastronomii i Handlu. W 1990 roku rozpoczął działalność handlową, a w 1998 roku zaczął się zajmować agrobiznesem. W 2001 roku na bazie byłego kołchozu założył firmę „Agroliga”, która w ciągu dziesięciu lat przerosła w grupę firm i zajęła mocne miesce na rynku wyrobów rolnicznych.

 

Popławska Iryna, c. Judy

Dyrektor wykonawczy. Założyciel firmy.

Ukończyła Charkowski Instytut Inżynieryjno-Ekonomiczny na kierunku „Organizacja zmechanizowanej obróbki informacji ekonomicznej”. W biznesie jest od 1986 roku, od 1992 i do chwili obecnej – wspólnie z A. M. Berdnykiem. W 1998 roku po raz pierwszy uruchomiła kierunek przetwórstwa oleju.