O firmie

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Firma Agroliga zajmuje się uprawami rolnymi, hodowlą bydła mlecznego oraz przetwórstwem słonecznika na olej. Do struktury holdingu należy 9 firm, zapewniających pełny cykl produkcyjny: uprawę produktów rolniczych, ich przechowywanie, przetwórstwo i sprzedaż.

Firma rozpoczęła swoją pracę w 1992 roku, zajmując się przetwórstwem słonecznikach w dwóch fabrykach oleju w obwodzie, oferując sprzedaż oleju słonecznikowego na Ukrainie w korzystnych cenach. Ale przedsiębiorstwo nie spoczywa na laurach i stopniowo rozszerza sferę swoich interesów.

Wszystkie przedsiębiorstwa grupy agroprzemysłowej AgroligaGroup znajdują się w obwodzie charkowskim.

Podstawowe kierunki działalności:

Uprawa słonecznika, rzepaku, kukurydzy, gryki, pszenicy i jęczmienia;

Hodowla bydła mlecznego;

Przetwórstwo słonecznika na olej;

Świadczenie usług certyfikowanego punktu skupu zboża i elewatora.Agroliga w liczbach

300+

klienci

100 tys. +

ton wysłany

10000 ha

całkowita powierzchnia gruntu

Firma Agroliga uprawia około 10 tysięcy hektarów gruntów rolniczych i ciągle zwiększa ich ilość. Ma duży, nowoczesny tabor sprzętu rolniczego.

Pod kierownictwem holdingu znajduje się nowoczesny kompleks magazynowy, elewator, fabryka oleju o mocy przerobowej 35 tys. t nasion słonecznika na rok. Jeśli potrzebny jest zakup oleju na Ukrainie, firma Agroliga stanie się niezawodnym dostawcą tego niezbęnego produktu.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przewiduje przejście do głębokiego przetwórstwa słonecznika i proukcji oleju rafinowanego. W związku z tym rozpoczęto budowę na Ukrainie nowoczesnego zakładu ekstrakcji oleju o mocy przetwórczej 170 tys. t słonecznika na rok.

Zarejestrowano także detaliczną markę handlową w celu promocji marki na rynku. Kupowanie oleju słonecznikowego na Ukrainie produkcji Agroliga stanie się o wiele łatwiejsze dla konsumenta ostatecznego.

Jest to tylko początek drogi, firma Agroliga nastawiona jest na ciągły wzrost i rozwój.

Nasi partnerzy

2021 © Agroliga Group