Aktualny status w Grupie Agroliga.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

24 lutego 2022 Rosja rozpoczęła inwazję wojskową na Ukrainę. Do tej pory aktywny konflikt toczy się w kilku dużych ukraińskich miastach i wokół nich, w tym w Kijowie, Charkowie, Odessie, Mariupolu.

Sytuacja pozostaje niebezpieczna i nieprzewidywalna, a liczba ofiar, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, ma wzrosnąć.

Operacje biznesowe Grupy w niektórych regionach Ukrainy z najbardziej intensywnych działań wojskowych są sparaliżowane.

Głównym priorytetem Grupy jest ochrona biznesu i aktywów. W tej chwili nie ma danych dotyczących szkód w obiektach lub infrastrukturze Grupy. Część majątku rolnego obecnie znajduje się na terenach okupowanych i tam naszym zadaniem jest tylko zapewnienie bezpieczeństwa, co jest wykonywane. 

Procesy biznesowe zostały zreorganizowane, aby dostosować się do istniejących wyzwań i zapewnić ciągłość zarządzania Grupą. Jednak w związku z blokowaniem portów na Ukrainie przebudowujemy łańcuchy logistyczne na wykorzystanie transportu kolejowego i drogowego do sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem Krajów Europejskich.

Pomimo faktu, że wyniki finansowe Grupy w roku kalendarzowym 2021 były wysokie, wydarzenia na Ukrainie stwarzają znaczną obecną niepewność dla Grupy, w tym ryzyko uszkodzenia aktywów, utraty zapasów (albo straty fizycznej w wyniku działań wojennych lub alokacji na potrzeby wojskowe zgodnie ze stanem wojennym na Ukrainie) i zakłócenia kampanii siewnej dla Grupy i dla Ukrainy jako całości. 

Nadal monitorujemy dostępną płynność, biorąc pod uwagę obecną niepewność i będziemy utrzymywać naszą pozycję płynności w zasięgu wzroku i informować wierzycieli w odpowiednim czasie. Kontynuując analizę wpływu wydarzeń, będziemy dostarczać dodatkowe informacje i aktualizacje, gdy tylko będzie to możliwe, oraz w razie potrzeby zamieszczać dodatkowe ogłoszenia. W przyszłości planujemy kontynuować ujawnianie informacji w zwykły sposób.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group