Uprawy ozime.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

 Obecny okres zimowy jest być może rodzajem prototypu przyszłych warunków pogodowych w zimie, kiedy według naukowców zajmujących się klimatem prawdziwa zima z mrozem i śniegiem potrwa tylko jeden miesiąc-styczeń.

Rzeczywiście, ostatni grudzień był stosunkowo ciepły — średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca była o 1,8°C wyższa niż norma klimatyczna, przewiduje się, że luty nie będzie tak zimny, ale styczeń był dość mroźny i śnieżny, z wystarczającą pokrywą śnieżną na polach, co nie mogło nas nie zadowolić, biorąc pod uwagę dość niskie rezerwy produktywnej wilgoci w glebie na czas zakończenia jesiennego sezonu wegetacyjnego w większości rejonów uprawy zbóż w kraju. 

Ogólny stan zbóż ozimych określa się głównie jako dobry i zadowalający.

Ogólnie rzecz biorąc, warunki pogodowe przez większą część okresu zimowego były wystarczająco korzystne dla zimowania zbóż ozimych, o czym świadczy obecny stan upraw i wskaźniki hydrotermiczne. Jednak końcowe etapy zimowego spoczynku roślin mogą być trudne, ponieważ naprzemienne niskie temperatury z przedłużającymi się odwilżami prowadzą do ich wyczerpania, krytycznego zmniejszenia zawartości węglowodanów w węzłach krzewienia, a w konsekwencji utraty odporności na mróz. Dlatego wiosenny powrót zimnej pogody jest często przyczyną uszkodzeń i śmierci upraw, nawet przy stosunkowo niewielkich mrozach. W najbliższym czasie, biorąc pod uwagę możliwe nadejście wczesnej wiosny, wśród priorytetowych zadań dla nas jest karmienie słabo rozwiniętych upraw i badanie pól upraw ozimych w celu ustalenia dalszej strategii zwalczania chwastów, chorób i szkodników.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group