Trendy rynku rolnego Ukrainy w styczniu 2022 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Eksperci USDA podnieśli prognozę zbiorów kukurydzy w Ukrainie w 2021/22 MG do 42 mln ton, czyli o 2 mln ton więcej niż prognozowany wolumen miesiąc wcześniej. W grudniu analitycy podnieśli także prognozę zbożową z 38 mln ton do 40 mln ton.

Analitycy USDA zwiększyli także w styczniowej prognozie i wywozie kukurydzy na 2021/22 MG dla Ukrainy w porównaniu z grudniową prognozą o 1 mln ton do 33,5 mln ton.

Notowania eksportowe na ukraińską kukurydzę wzrosły do najwyższego poziomu od listopada 2021 r. na tle wzmożonego popytu zewnętrznego i potrzeby pokrycia wcześniej zawartych umów.

Ponadto, według prognoz USDA, wskaźnik światowej uprawy kukurydzy w 2021/22 MG został zmniejszony do 1 206,96 mln ton, co oznacza wzrost o 1,77 mln ton w porównaniu z prognozami z grudnia (1 208,73 mln ton). Szacunki światowego eksportu kukurydzy również zostały zmniejszone do 204,2, czyli o 0,69 mln ton mniej niż prognoza z grudnia. Ostateczne pozostałości zbóż na świecie, według prognoz ekspertów USDA, osiągną 303,07 mln ton, czyli o 2,47 mln ton mniej niż wstępne szacunki – 305,54 mln ton.

USDA podniosło prognozę światowej produkcji pszenicy na 2021/22 mg do 778,6 mln ton, czyli o 0,71 mln ton więcej niż poprzednia prognoza (777,89 mln ton).

W raporcie zauważono, że eksperci USDA pozostawili niezmienioną prognozę zbiorów pszenicy dla Ukrainy na poziomie 2021/22 mg na poziomie prognozy – 33 mln ton. Z kolei eksport zboża, według prognoz analityków, pozostał na poziomie grudniowej prognozy – 24,2 mln ton. Ostateczne rezerwy zboża według prognoz wzrosły o 0,2 mln ton i wynoszą 1,61 mln ton.

Ceny pszenicy amerykańskiej i europejskiej spadły po tym, jak analitycy USDA opublikowali styczniową prognozę produkcji.

W wyniku tych prognoz marcowe kontrakty terminowe na pszenicę amerykańską spadły o 0,12 USD za buszel, cena pszenicy Europejskiej spadła o 5,5 EUR za tonę, a na pszenicę czarnomorską o 3,5 USD za tonę.

Należy zauważyć, że rynek kukurydzy po opublikowaniu raportu USDA jest stosunkowo spokojny. Marcowe kontrakty futures na amerykańską kukurydzę spadły o 0,02 USD za buszel, a nie zmieniły się na czarnomorską.

Ceny nawozów mineralnych na świecie spadły po osiągnięciu szczytu w listopadzie i grudniu 2021 r. Nadal są jednak znacznie powyżej poziomu z początku 2021 roku. Jak zauważył dyrektor rolniczego centrum analitycznego „SowEcon” Andrizej Sizow, powodów do odwrócenia jest kilka. Najważniejsze jest oczywiście obniżenie cen gazu w Europie, które również osiągnęły szczyt w listopadzie i od tego czasu spadły o połowę.

Ukraina będzie eksportować pszenicę do Indonezji: kraj wznowił akredytację laboratoriów. Ministerstwo Rolnictwa Republiki Indonezji wznowiło akredytację Państwowego laboratorium kontroli granicznej w Odessie w zakresie bezpieczeństwa żywności i Regionalnego laboratorium Państwowego w Odessie na okres najbliższych 3 lat. W komunikacie prasowym służby powiedział, że decyzja ta gwarantuje dalsze nieprzerwane dostawy ukraińskich produktów rolnych, przede wszystkim pszenicy, na rynek Indonezyjski.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group