Wyniki 2021.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Podsumujmy wyniki 2021 r. i przeanalizujmy jego kluczowe wydarzenia w Ukrainie i na świecie.

W 2021 roku Ukraina zgromadzi rekordowe zbiory zbóż, roślin strączkowych i oleistych w 106 mln ton. W szczególności zbóż zebrano 84 mln ton, oleistych-22,6 mln ton. W ubiegłym roku zbiory zbóż i roślin strączkowych wyniosły około 65,5 mln ton, oleistych — 18,5 mln ton. Pszenicy zebrano 32,4 mln ton wobec 25,1 mln ton rok wcześniej, jęczmienia-10 mln ton (7,8 mln ton), gryki — 110 tys.ton (106,5 tys. ton), kukurydzy — 40 mln ton (35,9 mln ton), grochu — 581,5 tys. ton (516,2 tys. ton), prosa — 191 tys. ton. (244 tys. ton). Według niego zbiory słonecznika wyniosły 16,3 mln ton (13,1 mln ton), soi — 3,4 mln ton (2,8 mln ton) i rzepaku-2,9 mln ton (2,6 mln ton).

Ceny słonecznika na rynku ukraińskim spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy, ponieważ spadek cen ropy naftowej wywiera presję na kompleks olejów roślinnych, a odrodzenie nowego rodzaju COVID-19 budzi obawy przed zaostrzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się po Europie. Ceny ukraińskiego oleju słonecznikowego do wysyłki w lutym spadły średnio o 25 USD za tonę dziennie w ciągu ostatnich kilku dni, a teraz wynoszą 1288 USD za tonę FOB, praktycznie osiągając najniższy poziom od początku sezonu 2021/22. Pod wpływem szerszego spadku w kompleksie olejowym ceny słonecznika spadły w ciągu ostatniego tygodnia o ponad 1500-2000 USD za tonę (55-73 USD za tonę), a teraz wynoszą 18 500-19 500 USD za tonę (678-715 USD za tonę). Jednak podaż słonecznika pozostaje minimalna, a bezpieczeństwo roślin jest niskie, a przetwórcy uważają, że święta Bożego Narodzenia i posiadanie wystarczającego kapitału obrotowego u rolników oznacza, że prawdopodobnie nie rozpoczną sprzedaży słonecznika przed Lutym.

Światowe ceny pszenicy osiągnęły rekordowy poziom od 2011 roku. Średnia wartość indeksu cen zbóż the Food and Agriculture Organization (FAO) w listopadzie wyniosła 141,5 pkt, czyli o 4,3 pkt (3,1%) powyżej wskaźnika z października i o 26,6 pkt (23,2%) powyżej wskaźnika z ubiegłego roku. Według raportu ceny pszenicy nadal rosły piąty miesiąc z rzędu, osiągając najwyższy poziom od maja 2011 r., pod wpływem aktywnego popytu przy ograniczonej podaży, w szczególności ze strony głównych eksporterów wysokiej jakości pszenicy. 

Ukraina rozważy możliwość ograniczenia eksportu mąki pszennej w pierwszej połowie 2022 roku. Oczekuje się, że urzędnicy podejmą decyzję w tej sprawie w połowie stycznia.

Za 9 miesięcy 2021 r. obroty handlu produktami rolno-spożywczymi między Ukrainą i Azją wzrosła wobec ubiegłorocznych wyników w analogicznym okresie o 20% i wyniósł 10 mld USD. Zdaniem dyrektora centrum naukowego, akademika NANR Mikołaja Pugaczowa, pozytywne dla Ukrainy saldo handlu udało się zwiększyć do 8 miliardów USD. Stało się to w wyniku wzrostu eksportu wewnętrznego (+ $1,5 mld USD), co przekracza wzrost importu z krajów regionu azjatyckiego (+ $0,1 mld USD). Głównymi partnerami handlowymi dla Ukrainy w Azji w kontekście eksportu w tym roku są Chiny, Indie, Turcja, Indonezja, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Pakistan i Izrael. Łącznie kraje te gromadzą ponad 4/5 wartości sprzedaży w tym regionie. Jako dostawcy żywności największe pod względem kosztów zakupu krajowe firmy importujące prowadzą do Turcji, Indonezji, Chin i Indii, skąd pochodzi 76% całego importu azjatyckiego.

Dla Agroligi rok był spokojny. Nie budowaliśmy fabryk ani stacji ciepłowniczych. Jednak zebrali akcjonariuszy, wypłacili dywidendy w całości, zebrali dobre plony i zakończyli siew upraw ozimych, w tym rzepaku. 

Chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pracowali dla dobrobytu naszej firmy, wszystkim, którzy swoją codzienną pracą przyczynili się do sukcesu wspólnej sprawy. W te przedświąteczne dni patrzymy z nadzieją w przyszłość, czekamy na jasne wydarzenia i dobre osiągnięcia. Niech nadchodzący rok będzie rokiem twórczej i owocnej pracy, czasem nowych osiągnięć.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group