Trendy rynku rolnego Ukrainy we wrześniu 2021 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Wzrost cen ropy na świecie doprowadził do wzrostu cen ukraińskiej kukurydzy. Na rynku eksportowym kukurydzy paszowej nastąpił stopniowy wzrost cen i intensyfikacja działalności zakupowej, biorąc pod uwagę wzrost notowań kukurydzy na rynku światowym pod wpływem rosnących cen ropy. 

Analitycy USDA podnieśli prognozę światowej produkcji kukurydzy w 2021/22 MG do 1 197,77 mln t, o 11,65 mln t więcej niż poprzednia prognoza (1 186,12 mln t). Jednocześnie eksperci nie zmienili prognozy zbiorów kukurydzy dla Ukrainy w 2021/22 mg i pozostawili na poziomie 39 mln ton. eksport zbóż wyniesie 32 mln ton, a ostateczne rezerwy pozostaną na poziomie 1,11 mln ton. po wydaniu wrześniowego USDA z czynnikami nacisku na rynek pszenicy sprzedawcy regionu Morza Czarnego postanowili skoncentrować się na kukurydzy.

Globalne trendy na rynku światowym, a także spadek zbiorów słonecznika w ubiegłym roku doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen od sierpnia do września. Zdaniem eksperta wzrost cen surowców spowodował bezprecedensowy wzrost cen oleju słonecznikowego. Co więcej, taki skok cen nastąpił na tle wzrostu światowej produkcji innych roślin oleistych oraz na tle spadku popytu na olej z powodu kwarantanny i skutków pandemii.

W Ukrainie ceny słonecznika nowych zbiorów na początku kampanii zbiorów są na poziomie 17 tys. UAH/t. „Prawdopodobnie rolnicy czekają na ceny 25 tys. UAH/t. ale, według naszych szacunków, taki scenariusz jest mało prawdopodobny” – skomentował ekspert.

Analitycy USDA zwiększyli prognozę światowych zbiorów pszenicy w 2021/22 MG do 780,28 mln ton, czyli o 3,37 mln ton więcej niż w sierpniu (776,91 mln ton). Prognoza eksportu pszenicy na świecie wzrosła o 1,51 mln ton i oczekuje się na poziomie 199,74 mln ton, końcowe pozostałości pszenicy – 283,22 mln ton. w tym samym czasie eksperci nie zmienili oceny wskaźników produkcji i eksportu pszenicy w Ukrainie w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Prognozę zbiorów pszenicy oczekuje się na poziomie 33 mln t, eksportu — 23,5 mln t. jednak ostateczne resztki pszenicy prognozowane są na poziomie 1,71 mln t, czyli nieco poniżej poprzedniej prognozy (1,8 mln t). 

Przewiduje się, że całkowite spożycie zbóż w 2021/22 MG osiągnie 2 809 mln ton, o 1,7 mln ton mniej niż przewidywano w lipcu, ale nadal o 1,4% (40,1 mln ton) więcej niż w 2020/21 MG i jest nowym rekordem.

Rząd zatwierdził projekt Ustawy o budżecie państwowym Ukrainy na 2022 r. i wraz z odpowiednimi materiałami złożył go do rozpatrzenia Radzie Najwyższej Ukrainy. Na wsparcie państwa rolników planuje przeznaczyć 4,6 mld UAH w 2022 r., czyli o ponad 301 mln UAH więcej w porównaniu z planem na 2021 r.

W Ukrainie 24 września 2021 r. uruchomiono program Mini – MBA dla rolników przy wsparciu USAID. Należy zauważyć, że koncepcja programu nauczania została opracowana przez ekspertów UFV i jest finansowana przez program USAID na rzecz rozwoju rolniczego i wiejskiego w Ukrainie — AGRO.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group