Wypłata dywidendy.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Dokładnie 10 lat temu podniesioną kwotę 1 milion euro od naszych akcjonariuszy. Dzięki takiej inwestycji finansowej, wytrwałości i ciężkiej pracy udało nam się stworzyć firmę, której stabilna działalność i ciągły rozwój pozwoliły nam wyjść na zupełnie inny poziom.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku, na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy podjęto decyzję o przeznaczeniu 492 tysięcy euro zysku na wypłatę dywidendy za 2020 rok akcjonariuszom spółki. Datę wypłaty dywidendy wyznaczono na 1 grudnia 2021 roku.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group