Zawiadomienie o zwołaniu wspólników 2021.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Drodzy Partnerzy!

Nasz zarząd opublikował ogłoszenie o zbliżającym się doroczne zgromadzenie akcjonariuszy Agroliga Group PLC. 

Spotkanie zaplanowano na 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12-00 w Boumpoulinas 11, 1 piętro, P.C. 1060 Nikozja, Cypr.

W porządku obrad: rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wypłata dywidendy za rok 2020, wybór audytora na bieżący okres obrotowy, ponowny wybór Zarządu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group