Agroliga trafia na rynek główny.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Przejście na główny rynek GPW zostało zatwierdzone przez walne zgromadzenie spółki w 2013 r., ale zostało odłożone na pewien czas ze względu na sytuację polityczną.

Przejście zaplanowano na koniec 2021 r. bez nowych emisji akcji.

W ramach przygotowań podpisano umowy z Progress Holding oraz C-Consulting, które będą pełnić rolę doradców finansowych ze strony polskiej i ukraińskiej.

Domem maklerskim prowadzącym proces będzie NWAI Dom Maklerski.

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Alexandr Berdnik – Prezes Zarządu.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group