Kontrola ozimych i zakończenie wiosennych prac polowych.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Późna wiosna i niedobory ciepła doprowadziły do tego, że fazowy rozwój roślin, zarówno upraw zimowych, jak i wiosennych, następuje dwa tygodnie później niż zwykle.

Jednak obecnie stan 92,9% upraw ozimych ocenia się jako dobry i zadowalający.

Przeprowadzono nawożenie zbóż ozimych nawozami azotowymi. W przyszłości planowane jest już karmienie upraw ozimych nawozami mikroskładnikowymi, mikroelementami i preparatami regulującymi wzrost.

Podczas kampanii siewnej tradycyjnie wysiewano pszenicę jarą, jęczmień oraz słonecznik.

Nadmierne nawodnienie wierzchniej warstwy gleby utrudniało prace nad zakończeniem siewu wczesnych zbóż i siewu upraw technicznych. W pierwszej dekadzie maja kontynuowano siew wiosennych zbóż i roślin strączkowych, nawożono, przygotowywano glebę pod siew późnych upraw rolnych. Kiedy padał deszcz, prace w polu zostały wstrzymane. 

Duża ilość wilgoci, choć opóźniła finał kampanii siewnej, przede wszystkim znacznie zwiększyła potencjał zarówno upraw zimowych, jak i wiosennych. W tym roku spodziewane są kolejne rekordowe zbiory w całej Ukrainie. Ciepła, wilgotna wiosna rozwiała wszystkie nasze wątpliwości i obawy.

Rozpoczęcie prac polowych poprzedziło wykonanie wszystkich planowanych działań agrotechnicznych związanych z przygotowaniem gleby: bronowanie, leczenie środkami ochrony roślin i stosowanie niezbędnych nawozów mineralnych. Pomimo nagłych zmian temperatury, które uniemożliwiły przeprowadzenie kampanii siewnej, w krótkim czasie przeprowadziliśmy wszystkie kompleksowe środki, co pozwoliło nam położyć podwaliny pod przyszłe zbiory.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group