Trendy rynku rolnego Ukrainy w kwietniu 2021 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Na początku kwietnia, po opublikowaniu raportu USDA o obsadzeniach i bilansach głównych upraw, kontrakty terminowe na giełdzie w Chicago zareagowały zwyżką. „Przy pozytywnej dynamice na giełdach rynek ukraiński może przerwać trend spadkowy i wykazać kolejną rundę wzrostu przed rozpoczęciem nowego sezonu. Dlatego rolnicy powinni uważnie monitorować sytuację cenową i sprzedawać resztki zbóż na rosnącym rynku” – powiedzieli eksperci.                            

Rząd Ukrainy podjął uchwałę o rozszerzeniu wsparcia państwa dla producentów rolnych w 2021 r., uzupełniając go o sześć nowych programów. Wśród nowych programów wsparcia dla kompleksu rolno-przemysłowego: wsparcie państwa w zakresie ubezpieczenia produktów rolnych; zwrot strat w wyniku sytuacji kryzysowych; wsparcie państwa dla producentów produktów ekologicznych. W ramach tych programów państwo rekompensuje rolnikom straty, jakie ponieśli w ubiegłym roku w wyniku nadzwyczajnych warunków pogodowych.                                

Eksperci USDA obniżyli prognozę eksportu kukurydzy z Ukrainy w 2020/21 MG o 1 mln ton, tak więc eksport kukurydzy z Ukrainy osiągnie 23 mln ton wobec 24 mln ton. Według raportu szacunki produkcji kukurydzy w Ukrainie pozostały na poprzednim poziomie – 29,5 mln ton. Prognoza końcowych rezerw zbóż pozostała niezmieniona na poziomie 0,89 mln ton. Według pszenicy sytuacja się nie zmieniła: produkcja – na poziomie 25,5 mln ton, eksport — 17,5 mln ton, rezerwy końcowe — 1,12 mln ton.                              

Światowa produkcja oleju słonecznikowego w 2020/21 MG ma wynosić 19,3 mln ton, czyli o 2,11 mln ton (10%) mniej w porównaniu z poprzednim sezonem. Eksperci USDA obniżyli szacunkowe zbiory słonecznika na świecie z 50,14 mln ton w ubiegłym miesiącu do 49,6 mln ton, czyli o 5,08 mln ton poniżej 2019/20 MG (54,68 mln ton). Jednocześnie oczekuje się, że światowa produkcja śruty słonecznikowej wyniesie 20,72 mln ton wobec 22,13 mln ton w 2019/20 MG. Jednocześnie analitycy nie zmienili prognozy dla Ukrainy i szacują zbiory nasion słonecznika w 2020/21 MG na poziomie 14 mln ton, produkcja śruty słonecznikowej i oleju również — 5,69 mln ton i 5,92 mln ton, odpowiednio.                        

W kwietniu handlowcy sprzedali dwie partie ukraińskiego rzepaku kanadyjskim nabywcom, co jest bardzo nietypową transakcją, która wskazuje na wpływ gwałtownego wzrostu światowego popytu na olej. Według handlowców sprzedaż była realizowana od zbiorów 2021 r. z dostawą w sierpniu, przy czym chodziło o dwie dostawy, każda po 30 tys. t.

Według prognoz naukowców „Instytutu Gospodarki Rolnej”, zbiory brutto zbóż i roślin strączkowych w 2021 r. wyniosą 70,7 mln ton, co o 8,8% przekroczy wskaźnik 2020 w 65 mln ton. Po rekordowym 2019 r. będzie to drugi najwyższy wskaźnik produkcji ziarna w czasie niepodległości Ukrainy. Wzrost zbiorów brutto zbóż i roślin strączkowych odbywa się głównie poprzez osiągnięcie rekordowych plonów pszenicy ozimej — na poziomie 28,5 mln ton i jęczmienia ozimego – 3,95 mln ton, a także wzrost z 29,8 mln ton do 31,1 mln ton plonów kukurydzy na ziarno, które ma największy udział w Ukrainie.                 

Pomimo chłodnej pogody, w pierwszej połowie kwietnia, agrometeorologiczne warunki wzrostu i rozwoju zbóż ozimych były dobre i zadowalające. Eksperci zaznaczyli, że korzystne zwilgotnienie gleby jest pozytywne, co pozwala producentom zbóż skutecznie przeprowadzać nawożenie azotem, które przyczynia się do zwiększenia plonów zbóż ozimych. Ponadto do tej pory większość firm zakończyła karmienie upraw ozimych.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group