Ozime 2021.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Jesteśmy gotowi podzielić się dobrą wiadomością na temat stanu ozimych upraw tej wiosny.

    Początkowo wysialiśmy wszystkie ozime metodą monolitu. Przez długi czas temperatura była wyższa niż średnia, zimy stały nagie i istniały poważne obawy, że wilgoć nie będzie wystarczająca, a pasożyty pozostaną w żywotnym stanie, co spowoduje utratę większości ozimych wiosną z powodu braku wilgoci, a osoby, które przeżyły, albo umrą z powodu pasożytów, albo będą wymagały dużej ilości środków owadobójczych. W budżecie udało nam się położyć znaczne kwoty na dodatkowe przetwarzanie roślin. 

   Jednak warunki pogodowe uległy poprawie. Podczas mrozów pokrywa śnieżna sięgała 25 cm, a w porównaniu z ubiegłym rokiem pogodę można zdecydowanie nazwać jeszcze lepszą, ponieważ w wyniku wilgoci w glebie będzie więcej, a krótkie silne mrozy zniszczyły larwy szkodliwych owadów. Jednocześnie zoptymalizowano koszty środków owadobójczych.

     Pod koniec lutego mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem jak skorupy lodowe. Zjawisko to nie różniło się jednak globalnym charakterem i nie wyrządziło szkód ozimym. Temperatura wzrosła do +7-12°c, skorupy stopiły się, a ich negatywny wpływ w tym okresie zimy jest minimalny. Dlatego uszkodzeń ozimych z powodu skorupy lodowej nie spodziewamy się w ogóle.

     Rośliny zbóż ozimych są obecnie w stanie spoczynku zimowego, nie obserwuje się zagrożeń dla zimowania.

   Wraz z zimą kończy się bardzo ważny okres dla zbiorów upraw ozimych — okres zimowania. Zdaliśmy to pomyślnie. Teraz aktywnie trwają prace nad górnym opatrunkiem ozimym i przygotowaniem do siewu wiosennego. O czym wkrótce również napiszemy.

 

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group