Wyniki 2020.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Podsumujemy rok 2020 i przejdziemy przez jego kluczowe wydarzenia w Ukrainie i na świecie.

Niewątpliwie rok 2020 zostanie zapamiętany przede wszystkim jako rok pandemii Covid-19 i rok niesamowitych zakrętów cenowych w sektorze rolnym.

Różne pandemie miały już miejsce w ciągu ostatnich 20 lat i wszystkie poważnie wpłynęły na rynek zbóż. Jeśli przestudiujesz dynamikę kontraktów terminowych na pszenicę, zobaczysz takie czynniki: wiosna 2003 r., pandemia ptasiej grypy, bardzo poważny spadek cen pszenicy. Potem, lato-jesień 2009, wybuch świńskiej grypy i znowu bardzo poważny spadek cen. Teraz jest nowa pandemia, ale reakcja kluczowych rynków światowych na nią jest bardzo różna.

Na przykład kukurydza, soja i jęczmień: pandemia prowadzi do niższych światowych cen na tych rynkach. Ceny kukurydzy są silnie związane z rynkiem bioetanolu, a ten z kolei koreluje z ropą naftową. Olej spadł, bioetanol też. Jęczmień – kultura, która żyje swoim życiem, również upadła. W przypadku soi sytuacja jest nieco inna – rynek światowy zależy od popytu ze strony Chin. Dlatego w pierwszej fazie pandemii ceny soi załamały się, a kiedy Chiny zaczęły ożywać, w drugiej połowie marca ceny gwałtownie wzrosły.

Bardzo interesującą sytuację zaobserwowano w przypadku pszenicy. Na początku widzimy obniżki cen, podobnie jak w przypadku innych upraw. W drugim etapie ten sam czynnik – koronawirus – wywołał gwałtowny wzrost cen pszenicy na rynku globalnym.

W ciągu roku ceny różnych kultur spadły, a następnie ponownie wzrosły. Na samym początku listopada po osiągnięciu 4-letnich maksimów notowania eksportowe na ukraińską kukurydzę spadły po spadku wskaźników światowych. Spadek notowań giełdowych o 5,6% w ciągu 2 dni po osiągnięciu 15-miesięcznego maksimum wywarł presję na ceny. Ceny zbóż w regionie Morza Czarnego dążyły do stabilizacji, a ceny nasion oleistych nadal rosły.

W odniesieniu do Ukrainy można wyróżnić szereg ważnych wydarzeń mijającego 2020 roku. Ukraina stała się głównym dostawcą olejów roślinnych do Unii Europejskiej. Świadczą o tym dane z raportu Komisji Europejskiej. Również w Ukrainie uproszczone systemu rejestracji gruntów. Latem na posiedzeniu rządu podjęto uchwałę, która wprowadza zasadę eksterytorialności w państwowej rejestracji gruntów. Dokument ma na celu zwiększenie poziomu dostępności, otwartości i przejrzystości w świadczeniu publicznej usługi rejestracji gruntów państwowych. A najważniejszym wydarzeniem dla Ukrainy było otwarcie rynku ziemi. Do początku rynku ziemi na Ukrainie pozostaje nieco ponad sześć miesięcy. Zgodnie z ustawą nr 552-IX moratorium zostanie zniesione 1 lipca 2021 r.

Agroliga jest również gotowa na podsumowanie roku. Najważniejszym naszym osiągnięciem jest uruchomienie TPP. W ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy TPP osiągnęła planowane wskaźniki produkcji. Nie licząc drobnych opóźnień, płatność za wytworzoną energię trafia na nasze konta w całości.

Praca naszej olejarni na pełnych obrotach pozwoliła nam podwoić przychody w 2020 roku. Nie planujemy zwalniać tempa, nawet w okresie wysokich cen surowców.

Od października cena naszych akcji pewnie idzie w górę. W związku, z czym podjęto decyzję o przejściu na teren główny. W tej chwili trwają wszystkie prace przygotowawcze do szybkiego wdrożenia przejścia.

Razem czynniki te przyczyniły się do wzrostu skonsolidowanych przychodów i rentowności.

Plany naszej firmy w 2021 r. obejmują zakup gruntów i optymalizację/dostosowanie obecnego procesu biznesowego.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group