Zielona energia w Ukrainie.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Rynek odnawialnej czystej energii na Ukrainie (wiatr, słońce, bio, hydro -) gorączkuję od wiosny.

8 maja Ministerstwo Energii i Ochrony Środowiska Ukrainy poinformowało, że zgodnie z wynikami wideokonferencji przeprowadzonej z przedstawicielami Banku Światowego, otrzymano zalecenia dla ukraińskiego rządu, aby opóźnić uruchomienie nowych elektrowni zasilanych energią odnawialną (EO). Ponadto, niedawno przedstawiciele rządu aktywnie debatowali nad tezą o potrzebie rewizji stawek „zielonych” taryf ustalonych dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr.

Gabinet Ministrów 10 czerwca podpisał memorandum z producentami energii odnawialnej, którzy zgodzili się obniżyć taryfy. W dokumencie stwierdza się, że producenci „zielonej” energii dobrowolnie zgodzili się na restrukturyzację taryf w kierunku ich zmniejszenia.

„W szczególności, dla wszystkich obiektów energii elektrycznej, które wytwarzają energię słoneczną, przewiduje się zmniejszenie taryf o 15%, dla obiektów wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej — o 7,5%”. Ponadto, umowa ta przewiduje, że władze ukraińskie zobowiązują się do określenia i zatwierdzenia rocznych kwot wsparcia dla „zielonej” energii i zapewnia aukcje dystrybucji takich kwot. Jednocześnie memorandum zwiększa odpowiedzialność producentów zielonej energii za niezrównoważoną produkcję energii elektrycznej.

Obecnie udział energii ze źródeł odnawialnych (ŹOE) wynosi około 2% całej generacji, a jej koszt to prawie 9% obrotów na rynku energii elektrycznej.

Takie obciążenie finansowe spowodowane jest „zieloną” taryfą związaną z euro. Zatwierdzona kilka lat temu taryfa jest jedną z najwyższych w Europie. Nie odzwierciedla już rzeczywistej wartości, jaką należy zainwestować w budowę elektrowni słonecznej lub wiatrowej pod względem kosztów kapitałowych.

Dlatego rząd zatwierdził zaktualizowany bilans energetyczny, który przewiduje mniejsze ilości produkcji energii atomowej na rzecz „zielonej”. Również Ministerstwo Energii zaproponowało zakaz uruchamiania nowych elektrowni słonecznych i wiatrowych.

Innowacje te nie dotyczą producentów energii z bioodpadów. Nasza elektrownia cieplna, która będzie pracować z łuską słonecznika pozyskiwaną w procesie produkcji oleju w zakładach należących do grupy, zmiany w prawie nie zostały dotknięte. Łuska/obierki słonecznika jest przyjaznym dla środowiska, odnawialnym paliwem, a technologia przetwarzania jest nadal jedną z najczęstszych. I wzięliśmy udział w rozwoju energii odnawialnej w Ukrainie z myślą, że nasze dzieci będą tu mieszkać.

W sierpniu nasza elektrociepłownia osiągnęła już planowaną moc 7 MWt, jednak wiele węzłów wymaga większej uwagi, aby osiągnąć maksymalną stabilność.

Jeśli chodzi o płatności, w sierpniu otrzymaliśmy około 60% od produkcji energii; reszta kwoty jest gwarantowana do przekazania w najbliższej przyszłości.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group