Trendy rynku rolnego Ukrainy w lipcu 2020 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Zgodnie z wynikami 2019 r. poziom rentowności produkcji nasion słonecznika we wszystkich przedsiębiorstwach wyniósł 23,5% i stał się najwyższy spośród wszystkich rodzajów produktów rolnych. Poziom ten był jednocześnie najniższy od 2008 r., kiedy rentowność produkcji nasion słonecznika wyniosła 18,4% i jest gorsza od 2018 r. w 32,5%. Rentowność produkcji nasion słonecznika osiągnęła najwyższy poziom w 2015 r. (80,5%) oraz w 2016 r. (63%).

Ceny olejów roślinnych wzrosły o 11% w czerwcu. Analitycy zauważyli, że odnotowany w czerwcu gwałtowny wzrost międzynarodowych notowań oleju palmowego jest związany zarówno z intensyfikacją międzynarodowego popytu importowego na tle osłabienia związanych z pandemią ograniczeń COVID-19 w wielu krajach, jak i z obawami związanymi z możliwym spadkiem produkcji z powodu trwającego niedoboru pracowników migrantów. Intensyfikacja popytu międzynarodowego również pozytywnie wpłynęła na notowania innych olejów roślinnych, jednak w przypadku olejów sojowych i słonecznikowych główną przyczyną wzrostu cen był spadek zapasów eksportowych w głównych krajach eksportujących. W odniesieniu do oleju rzepakowego zdaniem ekspertów, wzrost cen przyczynił się do ożywienia popytu ze strony producentów biodiesla w UE.

Cena ukraińskiej kukurydzy nowej uprawy wzrosła po raporcie USDA. Ceny eksportowe ukraińskiej kukurydzy nowej uprawy umocniły się po wydaniu raportu USDA dotyczącego upraw i zapasów zboża. Umocnienia cen doprowadziły do intensyfikacji handlu kukurydzy nowej uprawy. Według raportu handel kukurydzą nowej uprawy w Ukrainie ożywił się z powodu obaw operatorów rynku o możliwym spadku cen w przyszłości pod wpływem spodziewanych dużych zbiorów na świecie w 2020/21 MG. Według prognoz USDA światowe zbiory kukurydzy w nowym sezonie mogą osiągnąć nowy rekord w 1,188 mld t. Analitycy szacują, że zbiory kukurydzy w Ukrainie w 2020 r. powstają na rekordowej powierzchni 5,4 mln ha. Jak zauważają analitycy, w czerwcu pojawiły się pewne wątpliwości co do zachowania wysokich wskaźników plonu zboża. No warunki pogodowe pozwoliły na pozytywne zmiany, a wskaźnik ten szacuje się na 7 t / ha. W rezultacie zbiory brutto kukurydzy mogą osiągnąć kolejny rekord i wynieść 36,6 mln ton.

W lipcu pszenica była w zwyżkowym trendzie na przodujących giełdach, pomimo aktywnej kampanii zbiorowej na półkuli północnej. Analitycy argumentują to wysokim wskaźnikiem zbiorów w USA i Francji, zwyżkowym raportem USDA na temat pszenicy w lipcu, niepewnością w szacunkach produkcji pszenicy w Rosji, aktywnością importerów z Afryki Północnej, w szczególności Egiptu i lokalnym niedoborem podaży w regionie Morza Czarnego w związku z niskim wskaźnikiem zbiorów w porównaniu z ubiegłym rokiem i niższymi plonami w południowych regionach Ukrainy i Rosji. Pod koniec miesiąca notowania pszenicy w regionie Morza Czarnego zostały skorygowane w dół po silnym wzroście. W tym samym czasie cena rosyjskiej pszenicy nadal pozostawała na dość wysokim poziomie do egipskiego przetargu, w którym zakupiono tańszą ukraińską pszenicę. Wsparcie dla rosyjskich cen ma niższe w porównaniu do ubiegłego roku plony na południu i niechęć rolników do sprzedaży pszenicy. Po przetargu, który wykazał niską konkurencyjność rosyjskiej pszenicy, ceny jej spadły. Z kolei cena ukraińskiej pszenicy została skorygowana jeszcze bardziej. Promocja firmy zbiorowej w głąb lądu, bardziej znacząca ilość zboża i spadek notowań na Giełdzie w Chicago przyczyniły się do obniżenia ceny ukraińskiej pszenicy.

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. w Ukrainie wyprodukowano 3,17 mln ton nierafinowanego oleju słonecznikowego. Świadczą o tym dane Państwowej Służby Statystycznej. Produkcja oleju słonecznikowego o 8,3% przewyższa wynik tego samego okresu w 2019 r.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group