Trendy rynku rolnego Ukrainy w czerwcu 2020 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

W Ukrainie uproszczony system rejestracji gruntów. 3 czerwca na posiedzeniu rządu podjęto uchwałę, która wprowadza zasadę eksterytorialności w państwowej rejestracji gruntów. Dokument został opracowany w celu zwiększenia dostępności, otwartości i przejrzystości w świadczeniu usług publicznych w zakresie państwowej rejestracji gruntów.

Ukraina wydaje rocznie ponad 16 miliardów USD na import węgla, ropy naftowej i gazu, a także usługi energetyki jądrowej. Przejście na odnawialne źródła będzie w stanie przywrócić te pieniądze do gospodarki kraju. Taką opinię wyraził Prezes „MHP Eco Energy” Aleksander Dąbrowski. Jednym z ważnych powodów aktywnego rozwoju alternatywnej energii Aleksander Dąbrowski nazwał i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To właśnie w rolnictwie Aleksander Dąbrowski dostrzega znaczny potencjał innowacji, w szczególności bioenergetycznych. Te ostatnie obejmują technologie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i paliwa z biomasy, czyli surowców roślinnych i zwierzęcych.

Zużycie zbóż na świecie w 2020/21 MG może wzrosnąć o 1,6% (43 mln t), odzyskując stagnację w 2019/20 MG, i osiągnąć nowy rekordowy poziom 2,73 mld t. Oczekuje się, że główny wzrost będzie spowodowany wzrostem zużycia zbóż w celach paszowych w porównaniu z poziomem 2019/20 MG, przy czym konsumpcja w celach spożywczych i przemysłowych może również wzrosnąć.

Analitycy zwiększyli prognozę zbiorów słonecznika w Ukrainie. W 2020 r. zbiory słonecznika w Ukrainie mogą wynosić 16-16,2 mln ton wobec 15,5 mln ton zebranych w ubiegłym roku. Eksperci zwiększyli swoje szacunki, które wcześniej wynosiły 15,4-15,7 mln ton w połowie maja, ze względu na korzystne opady obserwowane na przełomie maja i czerwca.

Ukraiński sektor rolny otrzyma 200 mln USD od IBRD. Ukraina uruchomiła program „Przyspieszenie inwestycji prywatnych w rolnictwie”. Pożyczkę w wysokości 200 milionów USD udzielił Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD). Planuje się, że program pozwoli Ukrainie złagodzić niektóre ograniczenia na drodze do większego udziału sektora prywatnego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w rynku rolnym czynników produkcji i rynku towarów Ukrainy.

W Ukrainie pogorszyły się wskaźniki wszystkich sektorów gospodarki, z wyjątkiem rolnictwa — NBU. Według raportu, wskaźniki sfery rolnej nie pogorszyły się głównie z powodu wyczerpania efektu statystycznego związanego z przesunięciem terminów zbiorów poprzedniego kwartału. Jednocześnie spowolnił wzrost eksportu upraw, w szczególności zbóż. W komunikacie wskazano, że w I kwartale 2020 r. realny PKB spadł o 1,3% w ujęciu rocznym.

W Ukrainie, w wodach ujścia Bereżańskiego w rejonie Oczakowa Mikołajewskiego obwodu planują budowę największego portu głębinowego na Morzu Czarnym za 5 miliardów USD. W porcie zgodnie z raportem będą terminali zbożowych i olejowych. Autorem pomysłu portu jest firma „Berezań Port”. Zbudować port morski w całości pod Oczakowem planują za 3 lata i 5 miliardów USD. Cały projekt stworzenia portu, lotniska, terminalu kolejowego i strefy przemysłowej szacuje się na 60 miliardów USD. Planowany obrót towarowy-120 mln ton rocznie.

Rekordowy rok marketingowy zbóż dla Ukrainy 2019/20 dobiega końca, w którym produkcja zbóż i nasion oleistych osiągnęła 98 milionów ton, a eksport – 62 miliony ton, o czym pisze serwis prasowy „Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego”. „Ukraina w ciągu ostatnich trzech lat stale wykazuje plony ponad 90 mln t. Stało się to możliwe dzięki zwiększeniu plonów i efektywności rolnictwa. W perspektywie średnioterminowej UZA oczekuje dalszego wzrostu produkcji zbóż i roślin oleistych poprzez zwiększenie plonów — do 113 mln ton, a eksport może przekroczyć 70 mln ton” – czytamy w komunikacie.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group