Trendy rynku rolnego Ukrainy w kwietniu 2020 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Rosja wprowadziła limity w wysokości 7 mln ton na eksport pszenicy i mesliny, żyta, jęczmienia i kukurydzy, z wyjątkiem nasion zbóż. W tym samym czasie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy, wraz z uczestnikami rynku zbożowego podpisali dokument ustanawiający marginalną ilość pszenicy, która może być eksportowana w roku marketingowym 2019/20, czyli do 30 czerwca 2020 r. — na poziomie 20,2 mln t. Do 1 lipca Gabinet Ministrów Ukrainy wprowadził zakaz eksportu gryki, co jest tymczasowym środkiem niezbędnym do ochrony rynku wewnętrznego.

Gosprodpotrebslużba nie odnotowała przypadków, w których kraje wprowadziły dodatkowe ograniczenia lub przepisy dotyczące eksportu ukraińskich produktów związanych z koronawirusem. Operacje importu i eksportu w związku z kwarantanną na świecie się nie zatrzymały. Wszystkie kraje koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na rynku krajowym. Import i kontrola importowanych produktów, według eksperta, jest również wykonywana.

W Ukrainie uruchomiono usługę z promocjami i rabatami dla rolników. Asystent rolnika online Кurkul.com uruchamia nowy projekt „Agrozniżki”, aby pomóc rolnikom zmniejszyć koszty i utrzymać rentowność w tym roku. Wydawnictwo zgromadziło wszystkie oferty specjalne, raty i promocje na: SZR, nasiona, maszyny, nawozy, finansowanie i towary dla hodowli zwierząt.

W Ukrainie tempo siewu 2020 r. przekracza tempo w ubiegłym roku, a liczba powierzchni do siewu wzrośnie o 300 tysięcy hektarów w porównaniu z 2019 r. Na początku kwietnia krytycznym czynnikiem pozostawał brak wilgoci. No do końca kwietnia długo oczekiwane opady pokryły prawie całe terytorium kraju.

Eksperci USDA zwiększyli prognozę produkcji pszenicy w Ukrainie w 2019/20 MG do 29,17 mln ton, czyli o 0,17 mln ton więcej niż poprzednie szacunki. Jednak w tym samym czasie prognoza końcowych zapasów pszenicy w okresie sprawozdawczym została obniżona o 0,03 mln ton — z 1,26 mln ton do 1,23 mln ton. Prognoza eksportu tej kultury z Ukrainy pozostała na poziomie poprzedniego oszacowania — 20,5 mln ton.

Ceny kukurydzy na rynku amerykańskim są najniższe w ciągu ostatnich trzech i pół roku. W tym samym czasie, notowania eksportowe dla pszenicy Czarnomorskiej na podstawie FOB głębinowych portów gwałtownie wzrosły w zeszłym tygodniu i przekroczyły znak $ 230 za t po raz drugi w bieżącym sezonie.

Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła 13 projektów uchwał o uchyleniu decyzji z dnia 31 marca 2020 r. o przyjęciu ustawy o rynku gruntów. Prezydent Ukrainy Włodzimierz Zieleński w najbliższych dniach może podpisać ustawę nr 2178-10 „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy dotyczących obrotu gruntów rolnych”.

Ministerstwo Gospodarki Ukrainy odrzuciło inicjatywę, z której wynikało, że rolnicy będą musieli zapłacić 1 USD specjalnej firmie kontrolerskiej z każdej zebranej Tony plonów zbóż w 2020 r. w ramach detenizacji gruntów rolnych.

Agroliga spędziła kwiecień w nadziei na powrót do poprzedniego trybu życia przed izolacją. Przede wszystkim wynika to z faktu, że wprowadzenie kwarantanny nie pozwoliło nam uruchomić naszej elektrociepłowni. Do oficjalnego uruchomienia było 12 dni, kiedy specjaliści z Indii i Bułgarii, prowadzący ostateczną konfigurację i diagnostykę, pilnie opuścili Ukrainę. Poziom gotowości elektrociepłowni szacuje się na 100%, ale uruchomienie będzie możliwe dopiero po ostatecznym potwierdzeniu gotowości przez powyższych specjalistów.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group