Rynek ziemi.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

31 marca 2020 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy nr 2178-10 „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy dotyczących obrotu gruntów rolnych” w drugim czytaniu.

„Za” podjęciem decyzji głosowało 259 deputowanych ludowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (w porównaniu z poprzednimi opcjami odroczona o rok). Zgodnie z projektem ustawy limit wielkości własności gruntów dla osób fizycznych — do 100 ha, dla osób prawnych (od 2024 r.) – 10 tys. ha. Średni koszt 1 ha ziemi w Ukrainie będzie 1-1,5 tys. USD po uruchomieniu rynku gruntów, czyli od 1 lipca 2021 r.

Już następnego dnia 1 kwietnia 2020 r. w Radzie Najwyższej Ukrainy zarejestrowano 12 projektów uchwał o uchyleniu decyzji o przyjęciu jako całości ustawy nr 2178-10. Jednak zdaniem ekspertów uchylenie ustawy jest mało prawdopodobne.

Przeprowadzenie referendum w sprawie sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom ma nastąpić do końca 2020 roku. No w tym celu konieczne jest przyjęcie ustawy „O referendum”. Jego przyjęcie ma rozpocząć się nie wcześniej niż powrót do pełnego trybu pracy po kwarantannie.

Bank Światowy z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę Najwyższą ustawy o obrocie gruntów rolnych jako pierwszy krok w kierunku stworzenia przejrzystego i efektywnego rynku gruntów rolnych w Ukrainie. „Ale w celu pełnej ochrony interesów ukraińskich i zapewnienia przejrzystej sprzedaży gruntów, wzywamy do jak najszybszego przyjęcia szeregu dodatkowych przepisów” – wskazano w komunikacie banku.

„Agroliga” z kolei jest również zadowolona z nadchodzącego otwarcia rynku ziemi i jest gotowa do działania jako kupująca. Uważnie śledzimy wiadomości i czekamy na rzeczywiste mechanizmy wsparcia finansowego ze strony państwa.

W międzyczasie życie toczy się po swojemu. Rozpoczęto wiosenną siew, podczas którego zasiano już jęczmień na powierzchni 320 ha. Taka niewielka objętość nie wiąże się z obawami, ale jest konsekwencją obecnego płodozmianu. Tydzień później planowane jest rozpoczęcie siewu słonecznika. Nasi agronomowie odczuwają pewien niepokój z powodu niskiego poziomu wilgoci w glebie, ale nadzieja daje prognozę pogody, która obiecuje przedłużające się deszcze.

Pomimo kwarantanny, praca w naszej firmie trwa. Wraz z jego przybyciem, zmieniliśmy nasz stosunek do pracy pracowników administracyjnych w trybie pracy zdalnej, opanowaliśmy nowe mechanizmy i środki komunikacji, ponownie doceniliśmy wszystkie uroki życia przed kwarantanną. Szukamy pozytywnych i przydatnych doświadczeń we wszystkim, co się dzieje, i nie wątpimy, że wszystko wróci do normy i będzie dobrze.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group