Trendy rynku rolnego Ukrainy w lutym 2020 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Na podstawie winników 2019 r. Ukraina zwiększyła eksport słonecznika o 40%. W 2019 r. ukraińscy producenci eksportowali 82,25 tys. ton na kwotę 34,57 mln USD. Według statystyk celnych głównymi importerami ukraińskiego słonecznika w 2019 r. były Turcja, Holandia i Finlandia.

Spadek cen oleju palmowego pociągnął za sobą ceny oleju słonecznikowego, które w zeszłym miesiącu spadły o 75-80 USD za tonę i utrzymują się na poziomie 695-700 USD za t FOB. Ceny nasion słonecznika spadają w Ukrainie. W ciągu ostatniego tygodnia ceny w zakładach portowych straciły od 8 do 12 USD za t. Ceny zakupu w centralnym regionie Ukrainy spadły z 8 USD do 16 USD za t.

Ukraina zwiększyła produkcję rafinowanego oleju słonecznikowego o jedną trzecią. Produkcja rafinowanego oleju słonecznikowego w Ukrainie osiągnęła 78,09 tys. t w styczniu 2020 r., czyli o 37,6% więcej niż wynik rafinowanego oleju słonecznikowego w tym samym okresie w 2019 r.

Ukraina może zebrać 65-70 mln ton zbóż i roślin strączkowych w 2020 r. poinformował o tym zastępca ministra Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki. Według niego warunki pogodowe korzystne dla zbóż – zrównoważona prognoza zbiorów w przedziale 65-70 mln ton w 2020 r. podczas gdy w 2019 r. ukraińscy rolnicy zebrali 75,2 mln ton zbóż i roślin strączkowych z powierzchni 15,2 mln ha przy średniej wydajności 4,95 t / ha.

Poziom rentowności uprawy prosa w przedsiębiorstwach rolnych na podstawie wyników 2019 r. wyniósł 47,2%. Jest to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich głównych rodzajów produktów rolnych. W 2018 r. odnotowano wysoki poziom rentowności (34,7%), jednak gorszy od chmielu (60,9%). W 2019 r. produkcja chmielu nieznacznie straciły pozycję pod względem wydajności produkcji (42,7%), tracąc pozycję lidera nie tylko w odniesieniu do prosa, ale także do żyta (43,2%).

Od początku 2019/20 roku marketingowego od 12 lutego 2020 r. eksport zbóż z Ukrainy wyniósł 37,93 mln ton. Eksport zbóż w tym sezonie o 8,2 mln ton przekracza wynik w analogicznym okresie ubiegłego roku marketingowego.

Na światowych giełdach spadły ceny produktów rolnych, z wyjątkiem kukurydzy. Obawy o wpływ koronawirusa na poziom konsumpcji, a zwłaszcza na handel między Azją a USA, bardzo mocno uderzają w obecne notowania. Na Giełdzie w Chicago nastąpił gwałtowny spadek cen wszystkich produktów, którego główną przyczyną była sytuacja rozprzestrzeniania się koronawirusa. Informuje o tym biuro prasowe Agritel. Jak wyjaśniono w materiale, ceny pszenicy odnotowały poważny spadek, któremu towarzyszyła perspektywa obfitych zbiorów w regionie Morza Czarnego. Na rynku europejskim spadły również ceny produktów rolnych w związku z obawami o rozprzestrzenianie się koronawirusa.   Operatorzy obawiają się zarówno spadku ilości przepływów towarowych, jak i przede wszystkim spadku światowego popytu w przypadku wzrostu liczby krajów dotkniętych zakażeniem wirusem. Notowania eksportowe surowego oleju słonecznikowego z Ukrainy na podstawie FOB Chernomorsk spadły do poziomu początku sezonu 2019/20 na tle dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie i obaw o gwałtowny spadek popytu. Eksporterzy zauważają brak popytu zewnętrznego nie tylko w przypadku dostaw spotowych w marcu i kwietniu, ale także w bardziej odległych okresach.

Gospodarstwa rolne musiały zmienić technologię uprawy ozimej z powodu anormalnych warunków pogodowych. Warunki pogodowe dostosowują technologię uprawy upraw ozimych. Ukraińscy rolnicy dostosowują swoje plany, aby uzyskać maksymalne plony. Wielu już zdecydowało się odroczyć nawożenie i rozpocząć wiosenne siewy przed tradycyjnymi terminami. W regionie Odessa rolnicy już rozpoczęli siew jęczmienia jarego. Zmiany klimatyczne w Ukrainie zmuszają do zmiany procesu produkcji i dokonywania korekt szybciej niż to było kilka lat temu.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group