Przed uruchomieniem Elektrociepłowni.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Przejście na alternatywną energię jest światowym trendem.

Szybko się rozwija i w Ukrainie — instalują nowe wiatraki, panele słoneczne i sprzęt biologiczny. Rozwój zielonej generacji jest bardzo ważne dla Ukrainy. Już po 10 latach inżynierowie energetyki zaczną likwidować elektrownie jądrowe. Zielona energia pozwoli pokryć niedobór kilowatów, jeśli się rozwinie. A także poprawi równowagę środowiskową i zmniejszy wykorzystanie tradycyjnych paliw. A jednocześnie osiągnąć niezależność energetyczną Ukrainy.

W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Architektoniczno-Budowlana (PKAB) potwierdziła gotowość do uruchomienia naszej TPP.

W tej chwili jesteśmy na etapie ostatecznego uruchomienia. Czekamy na przybycie dwóch zagranicznych specjalistów do automatyzacji.

Takie projekty high-tech to nowe punkty wzrostu ukraińskiej gospodarki. Oznacza to, że są to projekty inwestycyjne, które stają się bodźcem do ożywienia i odnowy technologicznej kraju.

Rada Najwyższa 25 kwietnia 2019 r. przyjęła ustawę „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy w zakresie zapewnienia konkurencyjnych warunków produkcji energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii”. Ustawa przewiduje wprowadzenie „zielonych” aukcji od 2020 roku i obowiązkowego uczestnictwa w nich inwestorów elektrowni słonecznych o mocy ponad 1 MW i elektrowni wiatrowych o mocy ponad 5 MW. Za wprowadzeniem w Ukrainie zielonych aukcji aktywnie działali międzynarodowi partnerzy.

Zaletą nowego systemu wsparcia w stosunku do istniejącego systemu „zielonych” taryf jest dłuższy okres wsparcia (20 lat od daty wprowadzenia obiektu energii odnawialnej do eksploatacji), gwarantowany okup od producentów całej ilości uwolnionej energii elektrycznej po cenie, która zostanie ustalona na podstawie wyników aukcji (cena aukcyjna)” – czytamy w notatce wyjaśniającej do projektu ustawy.

Wierzymy, że wkrótce opublikujemy wiadomość o oddaniu naszego własnego projektu do użytku komercyjnego.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group