Żniwa 2019.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Ukraina ma zamiar ogłosić ostateczne wyniki dotyczące zbiorów zebranych w 2019 r. Jednak już teraz jest jasne, że liczba 70 milionów ton pobije zeszłoroczny rekord.

Ogólnie rzecz biorąc, w 2019 roku były korzystne warunki pogodowe, a plony absolutnie wszystkich upraw zebrano na poziomie z ubiegłego roku. W szczególności kukurydza wyprzedza plony w ubiegłym roku, jej jakość jest również dobra. Słonecznik i soja na poziomie z ubiegłego roku lub nieco niższe. No całkowity wał jest już wyższy niż w ubiegłym roku, a nie wszystkie zbiory zostały jeszcze zebrane.

Na dzień 1 listopada 2019 r. 66,7 mln ton zbóż i roślin strączkowych zostało młóconych w Ukrainie o powierzchni 14,1 mln hektarów, czyli 92% prognozy, ze średnią wydajnością 4,72 t / ha (w 2018 r. 4,36 t / ha). Rolnicy zajmujący się słonecznikami zebrali 13,8 miliona ton z powierzchni 5,6 miliona hektarów, czyli 96% prognozy, ze średnią wydajnością 2,44 t / ha; kukurydza – 23,7 miliona ton o powierzchni 3,5 miliona hektarów, czyli 70% prognozy ze średnią wydajnością 6,78 ton / ha.

W tym roku, według szacunków analiz agencji USDA, nasz kraj znów może zebrać rekordowe plony. Prognozy Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy i Departamentu Rolnictwa USA mówią o oczekiwaniu na wzrost ogólnego zbioru od 4,7% (73,4 mln ton) do 7,0% (75 mln ton), odpowiednio. W szczególności Departamentu Rolnictwa USA przewiduje, że ponieważ ukraińscy rolnicy zwiększyli powierzchnię kukurydzy o 9% do 4,97 miliona hektarów, czyli krajowa produkcja kukurydzy osiągnie rekordowy poziom 36 milionów ton, a eksport osiągnie 30 milionów ton.

Podobna sytuacja ze słonecznikiem i plonami tej uprawy może być również rekordem z ostatnich pięciu lat. Jednak tegoroczne duże zbiory spotkały się z dużym problemem. Przede wszystkim mówimy o trudnościach logistycznych. Konieczność eksportu dużych ilości zboża stwarza problem z dostawą do portów z powodu problemów z transportem kolejowym. Drugim problemem jest znaczna aprecjacja ukraińskiej hrywny od początku tego roku, co sprawia, że ​​obecne ceny zbóż (zwłaszcza kukurydzy) wyjątkowo nie do przyjęcia. Umocnienie lokalnej waluty prowadzi do tego, że towary zorientowane na eksport nieco tracą konkurencyjność.

Paradoksalny jest fakt, że umocnienie waluty państwowej w pewnym stopniu eliminuje rekordy zbóż. No zapotrzebowanie ukraińskich producentów na kapitał obrotowy i trudności w przechowywaniu upraw popychają ich do sprzedaży, nawet pomimo niezbyt sprzyjających warunków rynkowych.

GP „Agroliga” jest gotowa krótko ogłosić wyniki 2018-2019 MG.

W szczególności, w kontekście zbóż nami namłócono:

– pszenica ozima – 15461,73 ton,

– jęczmień ozimy – 11468,66 ton,

– słonecznik – 17850,64 ton,

– jęczmień jary – 1414,2 ton,

– kukurydza – 643,42 ton

Ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Rok minął bez ekstremalnych warunków dla plonu, a także pozwolił nam powrócić do siewu rzepaku ozimego, który rozwija się bardzo dobrze dzięki łagodnym i ciepłym warunkom pogodowym.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group