Trendy rynku rolnego Ukrainy w październiku 2019 roku.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 września 2019 r. nr 882 r. Gabinet Ministrów Ukrainy w ramach jednego z kierunków obniżania ceny kredytów dla rolników przewiduje częściową rekompensatę oprocentowania kredytu i kwoty kredytu na zakup ziemi. W ten sposób Rząd zatwierdził koncepcyjne kierunki obniżania ceny kredytów producentów rolnych na zakup ziemi rolnej po otwarciu rynku ziemi.

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w drugim czytaniu i w ogólnie ustawę nr 1056-1 o ochronie prawa własności. Ustawa wprowadza obowiązkowe poświadczenie notarialne umów o alienacji praw korporacyjnych i kończy działalność akredytowanych rejestratorów państwowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że wzrasta również odpowiedzialność za naruszenie procedur rejestracyjnych i wprowadza się zasady równoczesności aktu notarialnego i państwowej rejestracji praw.

Ceny na ukraiński słonecznik pozostają pod presją niskiego popytu i znacznych zbiorów, chociaż i otrzymują wsparcie ze strony stabilnych cen na olej słonecznikowy dzięki wzrostu cen oleju palmowego. Ceny na dostawy ukraińskiego oleju słonecznikowego w listopadzie i grudniu pozostają na poziomie 680-690 USD za t FOB, ale Indie, będąca głównym nabywcą, zmniejsza popyt. Plus w bieżącym roku istnieje zagrożenie popytu na olej słonecznikowy, a z nim i ceny na słonecznik, które może przyjść ze strony rynku soi. Tradycyjnie ceny słonecznika w Ukrainie kształtują się sezonowo na niskim poziomie od początku zbiorów do końca grudnia. Po czym wał sprzedaży zmniejsza się, a popyt na produkty przetwórstwa rośnie.

We wrześniu 2019 r. w Ukrainie produkcja oleju roślinnego zwiększyła się o 8,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost produkcji nierafinowanego oleju słonecznikowego wyniósł 5%, rafinowanego oleju słonecznikowego — 34,2%, oleju sojowego — 22,3%, oleju rzepakowego — 96,7%.

Ceny kukurydzy gwałtownie spadły po publikacji raportu USDA. Spadek cen był spowodowany tym, że eksperci USDA w swoim październikowym raporcie podnieśli swoją prognozę zbiorów kukurydzy w USA w bieżącym sezonie do 168,4 buszli na akr przeciwko 168,2 buszli na akr, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, podczas gdy operatorzy rynku spodziewali się zmniejszenia tego wskaźnika do 167,5 buszli na akr. Oprócz tego presję na ceny mają niższe prognozy eksportu zbóż z USA w bieżącym sezonie na 3,5 mln t do 51,5 mln ton.

Ceny pszenicy w Chicago ponownie spadły, tak jak amerykańskie pochodzenie jest zbyt drogie, aby być konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. Prognozuje się, że światowa uprawa pszenicy będzie o 30 milionów ton większa niż w ubiegłym roku. Ceny kukurydzy praktycznie nie zmieniły się, podczas gdy notowania kontraktów na soję wzrosły z powodu oferty Chin, aby zapewnić nieograniczoną kwotę na zakup 10 mln t soi z USA.

W Ukrainie obserwuje się tendencję wzrostu eksportu zbóż. Z początku 2019/20 MG według stanu na dzień 11 października 2019 r. Ukraina wysłała na eksport 15,1 mln ton zbóż i roślin strączkowych. Wskaźnik ten jest na 4,6 mln ton większy niż wynik w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Ukrainie oferują zwiększyć czynsz i podatek na ziemię. Równolegle z wolnym rynkiem ziemi trzeba zwiększyć wysokość czynszu za 1 ha gruntów rolnych i wymiar podatku gruntowego. Taką inicjatywę przywódcy i przedstawiciele władz lokalnych OTG wyraził na spotkaniu w sprawie reformy rolnej z szefem rolniczego komitetu.

Od 1998 r. na Ukrainie 64 nowych, w tym 48 potężnych przedsiębiorstw ekstrakcji oleju, 16 terminali do przeładunku olejów (do 90% ilości transportowanych morzem), zaangażowanych ponad 3 mld USD inwestycji, przedsiębiorstwa prowadzą modernizację. Według słów eksperta, mocy przetwarzania oliwnego surowca na Ukrainie wzrosły z 2,5 mln ton w 1998 r. do 22 mln ton na początku 2018 r., czyli w 8,8 razy.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group