Olej.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Ukraina jest jednym z przodujących producentów zbóż na świecie.

Przy tym nasza branża przetwórstwa wyraźnie odstaje w rozwoju, nawet pomimo faktu, że przetwórstwo zbóż i roślin oleistych są podstawą stabilności wyżywienia kraju.

GP „Agroliga” nieco ponad rok temu uruchomiła nowoczesny zakład ekstrakcji oleju dla przetwórstwa szerokiej gamy nasion. W pierwszych miesiącach ilość przerobionego surowca był na poziomie 100 tys. ton. A teraz jesteśmy gotowi, aby z całą pewnością stwierdzić, że do końca bieżącego sezonu recyklingu ilość zostanie zwiększona do 200 tys. ton rocznie.

Warunki pogodowe w tym sezonie nie dali możliwości dokonać sprzątanie słonecznika szybko. Duża ilość opadów we wrześniu doprowadziła do tego, że nie zebranymi nadal pozostają jeszcze około 250 Ha.

Jednak dobrą wiadomością jest ten fakt, że w przeciwieństwie do ogromnej liczby regionów Ukrainy, w których zbiory 2019 szacują się poniżej zadowalającego poziomu z powodu niskiego poziomu zawartości oleju w nasionach (nie więcej niż 46%), w naszym regionie, gdzie w tym roku w ogóle były sprzyjające warunki pogodowe do uprawy słonecznika, zawartość oleju w nasionach słonecznika znajduje się na poziomie powyżej 48%, co jest bardzo dobrym wynikiem.

W ostatnim miesiącu aktywnie odbywa się zakup surowców i zakład ekstrakcji oleju już zaczął przerabiać nasiona słonecznika nowej uprawy. Dobra lokalizacja naszego zakładu, w centrum regionów, w których słonecznik jest tradycyjnie uprawiany, daje nam znaczną przewagę w dostępności surowców.

Na podstawie wyników sezonu Ukraina zwiększyła produkcję oleju słonecznikowego do 6,5 mln. ton. Marketingowy Sezon 2018/2019 r., który zakończył się w sierpniu, był bardzo udany dla krajowego przemysłu tłuszczowego. Ukraińskie przedsiębiorstwa wyprodukowali 6,9 mln. ton olejów roślinnych, czyli o 14% więcej niż w zeszłym sezonie. Z ogólnej ilości produkcji olej słonecznikowy wyniósł prawie 6,5 mln. ton, czyli o 13% więcej niż w poprzednim sezonie. Według wstępnych szacunków w nowym 2019/2020 eksperci MS oczekują niewielki spadek krajowej produkcji olejów w granicach 3% do 6,7 mln. ton, z niego oleju słonecznikowego — 6,3 mln. ton.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.

2021 © Agroliga Group