Specjaliści serwisu agronomicznego naszej firmy przeprowadzili kontrolę stanu kiełkowania zbóż ozimych.

Przypomnijmy, że w 2019 roku zimowa pogoda znów była pozytywna, co pozwoliło ozimym dobrze przezimować i wyjść z zimy w dobrym i zadowalającym stanie na większej części powierzchni. No ten fakt nie wyklucza kontroli wiosną. Podczas badania upraw uwzględniono siedem głównych wskaźników: faza rozwoju, wysokość roślin, zapasy wydajne wilgoci w warstwie gleby uprawnej i metrowej warstwie gleby, gęstość roślin, ochrona składniki odżywcze, głębokość zalegania węzła krzewienia i stopień uszkodzenia przez szkodniki i choroby. Na podstawie wyników badania rośliny podzielono na następujące grupy:

 – 87% upraw znajdują się w dobrym stanie, wszystkie ich parametry są optymalne i nie wymagają dodatkowych prac. W takich uprawach jest oczekiwana maksymalna wydajność.

 – 7% upraw znajdują się w dobrym stanie, mają przynajmniej jednego wskaźnika poniżej optymalnego. Po tej grupie podjęto decyzję o dodatkowym podkarmianiu kiełkowania mikroelementami. Do tego celu został zakupiony siarczan magnezu i zrobione podkarmianie liści.

 – 6% znajdują się w złym stanie. Wielu wskaźników mają wartości niższe od optymalnych. Dla tej grupy konieczne jest znaczne dodatkowe koszty, aby je uchronić. Zostanie przeprowadzone dodatkowe nawożenie i będę przeprowadzony punktowy podsiew jarymi kulturami.

Teraz nasi specjaliści uważnie monitorują warunki i porządek spraw na polach z ozimymi uprawami.

Naszym faworytem wśród ozimych na pewno jest pszenica. Odnosi się ona do najcenniejszych i wysokowydajnych upraw. Mając wysoką jakość mielenia i wypieku ziarna, ona ciesze się ogromnym zainteresowaniem z gospodarczego i organizacyjno-ekonomicznego punktu widzenia. W perspektywie rozwoju agrobiznesu tej kultury, o szczególnym znaczeniu. Wydajność pszenicy ozimej w dużej mierze zależy od charakteru wzrostu i rozwoju w okresie wiosennej wegetacji, gdy z przejściem na trzeci etap ontogenezy jeszcze trwa faza krzewienia, co świadczy o kontynuacji procesu tworzenia autonomicznej strefy szczątkowych pędów, wzrostu liści łodygi.

I jeśli w zeszłym roku wiosna najpierw była niezwykle bogatą na opady w postaci silnego śniegu, a potem w jeden dzień nagle stała się latem, w tym roku wiosna miękka, spokojna i konsekwentna. Umiarkowane ilości opadów, stopniowy i równomierny wzrost średniej dziennej temperatury dały naszym wschodom szansę na stały rozwój i wzrost.

Dzisiaj w pełni zakończona wiosenna kampania siewna. Zgodnie z planem, nasi specjaliści zasiali następujące kultury – jęczmień odmiany „Helios” i wysoko intensywne hybrydy słonecznika Pioneer i Syngenta. Kampania w tym roku odbyła się w tradycyjne terminy, bez nieprzewidzianych komplikacji. I właśnie na jej zakończenie, Ukrainę odwiedził cyklon z dużą ilością opadów, ale bez nagłych zmian temperatury. Wszystkie nasze rośliny zabezpieczone wilgocią w pełni. A ludowe i państwowe analitycy przewidują okresowe opady w postaci deszczu, aż do końca czerwca.

W tej chwili istnieją wszelkie powody, aby spodziewać się rekordowych zbiorów. Miejmy nadzieję, że natura będę sprzyjać w tym roku.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.