Doczekawszy 20. dni marca, kiedy zima (wiosna) tradycyjnie się ogłasza, z przyjemnością informujemy o starcie wiosennych prac polowych. Dzięki pogodzie osiągnięte optymalne warunki meteorologiczne dla planowanych prac.

Zgodnie z kartami technologicznymi zostały wprowadzone nawozu pod jare kultury. W związku ze wzrostem temperatury powietrza i kształtowania fizycznej dojrzałości gruntu odbywa się wiosenne zamknięcie wilgoci.

W tym roku siewne powierzchni rozdzielone w następujący sposób:

 – 3550 Ha, zostały już zaangażowane pod ozimą pszenicę i jęczmień.

 – 300 Ha przeznaczone jest do siewu jęczmienia jarego. W tym roku tradycyjnie wybór padł na odmianę „Helios” od krajowego twórcy. Ta klasa jęczmienia charakteryzuje się wysoką odpornością na suszę, a także tolerancją na choroby.

 – Nieco więcej niż w zeszłym roku, 4020 Ha przeznaczone pod słonecznik i będą obsiane o wysokiej intensywności hybrydą słonecznika Pioneer, a także nasionami hybrydy słonecznika Syngenta.

 – Reszta powierzchni jest wyróżniona pod siew kukurydzy i traw.

Trwa monitorowanie ozimych upraw, a z pierwszej dekady marca rozpoczęto prace nad ich żywieniem. Na dziś udział nawożonych powierzchni wynosi 79%.

Wiosenna kampania siewna 2019 będzie nas kosztować o 15% droższe niż w roku poprzednim. Przede wszystkim wzrosła cena materialno-technicznych zasobów, rosną i inne koszty. Około jednej trzeciej w ogólnej strukturze wydatków na siew zajmują wydatki na nawozy mineralne.

Oczywiście początek kampanii wiosennej poprzedził szereg zaplanowanych działań agrotechnicznych, takich jak przygotowanie i obróbka gleby i roślin, wprowadzanie mikroskładników odżywczych, mikroelementów i preparatów do regulacji wzrostu. Bez żadnych problemów i zwłoki nami zostały spełnione wszystkie kompleksowe działania, które pozwalają stworzyć podstawy dla przyszłego plonu. Jesteśmy w pełni gotowi do rozpoczęcia wiosennych prac polowych.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.