Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęliśmy budowę elektrociepłowni (EC), która będzie działał na łusce słonecznika w procesie produkcji oleju w zakładach należących do grupy.

W pełni otrzymaliśmy finansowanie, a udział w kapitale GK „Agroliga” wyniesie 50%.

W przeciwieństwie do pierwotnego planu budowy na terenie naszej pierwszej tłoczni oleju wybrano inną działkę, która znajduje się prawie w połowie pomiędzy nową i starą tłocznią. Zmiana wyboru lokalizacji spowodowana przez szereg czynników, z których najważniejszymi są bliskość miejsca podłączenia do elektrycznych sieci odbiorczych i oddalenie od obszarów mieszkalnych. Na terytorium istnieją już sieci i studnia z obciążeniem wodnym niezbędnym do funkcjonowania EC.

W tej chwili prowadzone są aktywne negocjacje i podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów z jedną z organizacji nadawania energii elektrycznej z najkorzystniejszymi warunkami technicznymi podłączenia do sieci elektrycznych.

Zamówiony wcześniej sprzęt, a mianowicie turbina parowa, została przetestowana w lutym na fabryce producenta. Po ostatecznych testach wstępnie w kwietniu turbina zostanie wysłana do Ukrainy i będę zamontowana w maju na pierwsze testy w rzeczywistych warunkach. Produkcja kotłów została podzielona na dwie części, gdy jedna część prac wykonywana jest w Bułgarii, główna — w Ukrainie. W obu przypadkach dokonano już płatności i rozpoczęto prace.

Po zakończeniu budowy kompleks będzie miał dwie jednostki kotłów parowych o wydajności 16 t/g każda, jedną turbiną parową kondensacyjną o mocy 7 MWt, systemom odpopielania, panelom sterowania z jednym miejscem pracy dla zarządzania, suchą wieżą chłodniczą z zamkniętym układem chłodzenia wody, systemem chemicznego przygotowania, systemem monitorowania emisji, systemem czyszczenia, który pozwala usunąć 99% popiołu i będzie pasował ukraińskim i europejskim normom RPP, system podawania samego paliwa (łuski słonecznika lub granulki).

Łuska słonecznika jest przyjaznym dla środowiska odnawialnym paliwem i technologią nadal jedną z najbardziej popularnych. W procesie przerobu słonecznika otrzymujemy dość duży procent odpadów łuski (około 14% całej masy nasion słonecznika), która wcześniej była uważana za odpady. Teraz zdecydowanie, poruszamy się w kierunku produkcji bezodpadowych.

W ten sposób oprócz produkcji bezodpadowych mamy wolność w każdej chwili w razie potrzeby w pełni zapewnić firmy grupy wyprodukowaną energią. Bezpośrednia bliskość do bazy surowców uwalnia nas od konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów charakteru logistyki. Niemal w pełni zautomatyzowany proces eliminuje konieczność zatrudniania dużej ilości pracowników obsługi.

Nie bez znaczenia jest również jasna perspektywa uzyskania dodatkowego dochodu poprzez sprzedaż „zielonej” energii, tak jak do stymulowania rozwoju alternatywnych źródeł energii państwo kupuje od osób prywatnych i prawnych energii elektrycznej według podwyższonej stawki, która obowiązuje do 2030 r., co powoduje wysoką rentowność projektu.

Proces produkcji energii z odpadów, znany w świecie jako WTE (WASTE to ENERGY) — nowoczesny sposób walki z odpadami cywilizacji. Technologia pozyskiwania energii z odpadów, jednocześnie rozwiązuje dwa problemy – odtwarza i utrzymuje delikatną równowagę ekologiczną i zapewnia czystą energią, zapotrzebowanie, na której rośnie.

Wstępnie, termin zakończenia budowy i rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej zaplanowano na koniec 2019 roku. Określić dokładną datę niepraktyczne, ponieważ nawet w przemyślany w najdrobniejszych szczegółach plan mogą interweniować czynniki, które nie podlegają kontroli lub planowaniu. Możemy jedynie powiedzieć, że obecnie postęp budowy postępuje zgodnie z wcześniej zaplanowanymi terminami i nie powinien zająć dużo czasu. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi i dumni z tego, jak łatwo i szybko rozwija się nasza firma. I na pewno nie spoczniemy na laurach.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.