Podsumujmy wyniki 2018 roku i się przejdźmy po jego kluczowych wydarzeniach w Ukrainie i na świecie.

Na początku roku na Ukrainie zaczęły działać wpływy agrarne, co przyczyniło się do poprawy dostępu do zasobów finansowych i materialno-technicznych dla małych i średnich producentów rolnych przed głodem kredytowym. Już pod koniec roku stwierdzono o wspólnym planowaniu Ministerstwa Polityki Agrarnej, Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy rozpocząć wprowadzenie rolniczych zaświadczeń jako papierów wartościowych na rynku akcji. Od momentu ich wprowadzenia rolnicy przyciągnęli ponad 3,3 mld uah. i załatwili ponad 500 zaświadczeń.

Pamiętny w 2018 roku była pogoda. Marzec był absolutnie zimowym miesiącem, z dużą ilością opadów w postaci silnego śniegu. Kwiecień 2018 przyniósł tak długo oczekiwane przez wszystkich ocieplenie. Warto zauważyć, że jest ono bardziej nagłe i globalne. W rzeczywistości, okres stopniowego wzrostu temperatury naturę ominęło, i z mrozów przeszliśmy od razu na wysokie dodatnie temperatury. Sierpniowa susza dotknęła większość krajów Europy. W ciągu kilku dni zginęło około 30% roślin i około 40% warzyw w krajach takich jak Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Polska i innych. Nawet w Szwajcarii słynne alpejskie pastwiska były nawadniane z pomocą śmigłowców wojskowych. Eksperci już mówią, że takiej ekstremalnej suszy nie było już 40 lat.

29 listopada zebrali 68,5 mln ton zbóż z obszaru 14,5 mln ha, czyli 98% do prognozy przy wydajności 47,2 c/ha. W szczególności wczesnych zbóż i roślin strączkowych zebrano 34,3 mln ton z obszaru 9,9 mln ha z wydajnością 34,8 c/ha, kukurydza – 33,3 mln ton z powierzchni 4,3 mln ha, lub 95% do prognozy przy wydajności 47,2 c/ha; gryka – 136 tys. ton z obszaru 108 tys. ha, lub 99% do prognozy przy wydajności 12,6 c/ha; proso – 78 tys. ton z powierzchni 51 tys. ha, lub 98% do prognozy przy wydajności 15,4 c/ha. Ponadto, słonecznika zebrano 13,8 mln ton z powierzchni 6 mln ha (99,8%), przy wydajności 22,8 c/ha; soja – 4,3 mln ton z powierzchni 1,7 mln ha (99%), przy wydajności 25,8 c/ha, rzepaku – 2,7 mln ton z powierzchni 1 mln ha plony 26,1 c/ha. Plony zbóż w 2018 roku przekroczyły już historyczny maksimum 2016 roku, kiedy zebrano 66 mln ton zbóż.

14 marca Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowego zakazu wwozu rosyjskich nawozów mineralnych w celu zminimalizowania nielegalnego importu na Ukrainę. Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman polecił Ministerstwu Gospodarki przygotowanie wszystkich niezbędnych decyzji przed kolejnym posiedzeniem rządu.

W Wielkiej Brytanii przetestowali block-chein monitorowania dostawy określonego produktu żywnościowego. Na podstawie wyników testu szef zarządzania informacją FSA zaznaczył, że block-chein naprawdę działa w przemyśle spożywczym.

W 2018 roku w Ukrainie znacznie wzrosła siewna powierzchnia pod wysoko oleinowy słonecznik. Zbiór brutto wzrośnie o 20-24% w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie około 400-420 tys. ton.

22 sierpnia weszło w życie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pozwu dwóch osób fizycznych w stosunku do Ukrainy. Według tej decyzji moratorium na sprzedaż ziemi uznany za naruszający prawa człowieka. Podkreśla się, jeśli państwo w najbliższym czasie nie zniesie moratorium, ETPC przyzna rekompensatę pieniężną przyszłym wnioskodawcom, co pociągnie za sobą miliardowe straty dla Ukrainy.

Po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy powstała społeczna koalicja za zniesienie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych. Stowarzyszenie obejmuje przedstawicieli różnych dziedzin działalności, głównym wymaganiem, których jest zniesienie moratorium od 1 stycznia 2019 roku.

30 sierpnia 2018 roku, Prezydent podpisał Ustawę nr 7403-d, która pozostawia zwrot podatku VAT przy eksporcie soi i rzepaku tylko dla producentów, którzy samodzielnie dostarczają te kultury za granicę.

Rada Najwyższa Ukrainy spełniła wniosek Ministra Polityki Rolnej i Żywności Tarasa Kutowego o jego dymisji, którą złożył 23 maja 2017 roku. Oczekujemy wiadomości o nowych nominacjach.

Dla „Agroligi” rok znów był udany. Wczesną wiosną uruchomiono nowy zakład ekstrakcji. Nieco później, jesienią uroczyście otworzyliśmy go, po przeprowadzeniu wszystkich badań i prac instalacyjnych. Braliśmy udział w pilotażowym projekcie firmy Syngenta w ubezpieczeniu pogodowym upraw słonecznika. Otrzymaliśmy nagrodę za wysoką zawartość kwasu oleinowego po zebraniu wysokooleinowego słonecznika hybrydy „Experto”.

Grupa firm „Agroliga” postanowiła sprawdzić swoją siłę w realizacji „zielonego” projektu. Pod budownictwo danego obiektu przez nas już została wydzielona działka rozmiarem 0,35 ha, która znajduje się na terenie fabryki prasy olejowej. Więc EC będzie znajdować śię w bliskim sąsiedztwie do bazy surowcowej, istniejących sieci i odwiertu z wymaganym dla EC debetem wodnym. Oprócz powyższego, już przewidzieliśmy obecność wykwalifikowanego personelu dla zabezpieczenia działania EC.

Została również przeprowadzona na dużą skalę reforma rolna w „Agroliga”. celu zapobiegania machinacjom, a także w celu stworzenia nowoczesnej interaktywnej bazy banku gruntów, geodeci firmy Agroliga wraz z departamentem prawnym przeprowadzili kolosalną ilośc prac. Były aktualizowane ponad 1500 umów dzierżawy gruntów, stworzone informacyjne bazy z opisem każdego odcinka i za pomocą quadrocopterów i dronów przeprowadzony pomiar obwodów wszystkich pól w wysokim przedziale. W taki sposób nie tylko zabezpieczyliśmy się, lecz także wdrożyliśmy system precyzyjnego rolnictwa. Nie da się przecenić znaczenia i zakresu przeprowadzonych prac. Bez względu na trudności biurokratyczne, udało nam się doprowadzić stosunki gruntowe do zgodności z obowiązującym prawem, przygotować nowoczesną bazę umów oraz stworzyć wysoce precyzyjne cyfrowe mapy pól.

W kluczowych sferach naszej działalności wzrastają objętości produkcji. A to pozwala mieszkańcom wioski zapewnić dobrą pracę, przyzwoite płace i całą infrastrukturę dla stałego wzrostu jakości życia. Nasza firma ma doskonałe perspektywy. Jesteśmy przekonani, że wspólnie będziemy kontynuować wszystkie pozytywne inicjatywy i osiągniemy jeszcze większych sukcesów.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.