Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.

Według prognoz ekspertów, ceny nawozów mineralnych na wiosnę 2019 roku wzrosną o 15-20%. Prognozę tę tłumaczy się tym, że deszczowy koniec czerwca i początek lipca nie pozwoliły rolnikom uzyskać wystarczającą ilość i jakość wczesnych zbóż, których sprzedaż mogłaby zapewnić ich środki operacyjne do zbioru późniejszych zbóż i wysiewu ozimin. Dlatego, w pierwszej kolejności oszczędzają na zakupie nawozów, w wyniku czego, aktywność na nim znacznie spadła. Producenci nawozów utrzymali ceny i nie podnieśli ich w ślad skoku kursu walutowego, który ukształtował fałszywą opinię na rynku, gdy większość rolników spodziewa się na to, że taka sytuacja się utrzyma. Jednak wiosną pojawi się nowa produkcja, która będzie już na 15-20% droższa i nie pozwoli zaoszczędzić.

W Ukrainie opublikowano pierwszy katalog dotyczący zdolności elewatorów zbożowych w kraju. Katalog pokazuje skalę rynku elewatorów zbożowych i jego trendy. Rozdziały katalogu zawierają informacje na temat ilości elewatorów na obszarach, dane o dużych liniowych i portowych elewatorach i ich właścicieli, dane o mocy i tak dalej.

Na 4 grudnia ogłoszono zgromadzenie rolników pod ścianami Rady Najwyższej. Planowana jest blokada Rady Najwyższej Ukrainy (RNU) z powodu moratorium na sprzedaż gruntów rolnych. Głównym wymogiem jest przedłużenie moratorium do 1 stycznia 2022 roku. Jest to dość interesujące, ponieważ prawie wszyscy rozumieją, że zwykli ludzie, jak nikt, są zainteresowani jego zniesieniem. Ukraiński przedsiębiorca, a także poseł RNU wyjaśnia, co dzieje się w następujący sposób: „…Jeśli chodzi o zniesienie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, jest ono „fikcyjne”, ponieważ ziemia jest kupowana i sprzedawana. Tylko tańsze, bo nie opłaca się żadnych podatków i, co najważniejsze, nie ma żadnego dodatkowego bodźca do trwałego rozwoju branży rolnej”. Według jego opinii, Agro oligarchowie będą walczyć o utrzymanie moratorium w jakikolwiek sposób.

Obroty handlowe między Ukrainą i Chinami w ciągu 5 lat mogą osiągnąć 20 mld USD. Już podpisano memorandum o współpracy pomiędzy Ukraińskim bankiem odbudowy i rozwoju i Ukraińskim Stowarzyszeniem Jedwabnego Szlaku Silk Link na temat tworzenia wspólnej platformy e-commerce w celu zwiększenia eksportu ukraińskich towarów do Chin. A także, z Chińską giełdą i z Ukraińskim bankiem odbudowy i rozwoju osiągnięto porozumienie w sprawie utworzenia ukraińsko-chińskiej platformy online-commerce, aby zwiększyć liczbę ukraińskich producentów, które będą eksportować swoje produkty na rynek Chin.

Do Rady Najwyższej Ukrainy została wprowadzona Ustawą №8275 o wprowadzeniu zmian do Ustawy „O stymulowaniu rozwoju krajowego przemysłu maszynowego dla agrobiznesu”, który przewiduje dotacje na drony pochodzenia ukraińskiego. Stosunkowo tanie i mało kosztowne w eksploatacji, są one wykorzystywane do ocen, pól i lokalnego wprowadzania środków ochrony roślin, twierdzą współautorzy  nicjatywy.

Rada Najwyższa Ukrainy spełniła wniosek Ministra Polityki Rolnej i Żywności Tarasa Kutowego o jego dymisji, którą złożył 23 maja 2017 roku. Oczekujemy wiadomości o nowych nominacjach.

Grupa firm „Agroliga” w okresie od stycznia do września 2018 roku otrzymała €2,35 mln zysku netto wobec €2,42 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku (-3%). W tym samym czasie, przychody grupy wzrosły o 4,8% do €15,26 mln. Zysk Brutto w porównaniu do okresu rozliczeniowego 2017 roku wzrósł o 4,7% do €3,427 mln, operacyjny zmniejszył się o 5,6% do €2,8 mln.

26 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła dekret prezydenta Ukrainy „O wprowadzeniu stanu wojennego w Ukrainie” na okres 30 dni. Będzie działać na obszarach graniczących z Rosją, w tym w obwodzie Charkowskim. Nasza firma nie ma doświadczenia w pracy w takich warunkach, jednak mam nadzieje, że interesy dotknięte nie będą. Skomentujemy sytuację w najbliższej przyszłości.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.