Rok marketingowy 2017/2018 zbliża się do końca. I jesteśmy gotowi podzielić się z wami jego wynikami GK „Agroliga”.

Ogólnie rzecz biorąc, pomimo kaprysów pogody, udało nam się zebrać wysoki plon, co jest zgodne z naszymi własnymi prognozami. Niestety, niektóre kultury ucierpiały od rekordowej suszy nieco więcej, jednak fakt ten nie wpłynął na końcowy wynik.

Nie zadowoleni z wyników zbioru kukurydzy na ziarno. Hybryd „Karifols” był zasiany na terenie przedsiębiorstwa „Majak”, którego ziemie różnią się od głównego masywu gruntów ornych tym, że znajdują się w innej strefie klimatycznej, gdzie roczne opady są nieco wyższe.  No pomimo znacznych wysiłków z naszej strony plon kukurydzy wyniósł 7,2 tony na Hektar, co, choć nieznacznie, było niższe niż średnia plon w kraju. W tej chwili, w celu poprawy wskaźników, rozważamy wariant budowy systemu sztucznego nawadniania pól.

Pomimo siewu krajowego hybrydy „Bogdan”, który używamy już od kilku lat, ze względu na rekordową suszę, straciliśmy trochę na jakości pszenicy ozimej i otrzymaliśmy około 70% ziarna paszowego. Wydajność wyniosła 5,14 ton z Ha.

Podsumowaliśmy także zbiór jęczmienia. Ozima odmiana intensywnego typu „Luran” czeskiej selekcji, której charakterystyczną cechą jest wysoka odporność na mróz, pokazał plony 4,19 tony na Ha, co przewyższa średnie wskaźniki w Ukrainie. Jary 6-rzędowy średnio dojrzały „Helios” uformował plon 4,31 ton z Ha.

A teraz o kulturze strategicznej dla nas. 3900 Ha zostały wyprowadzone pod słonecznik i obsiane wysoko intensywnym hybrydowym słonecznikiem „Neoma”, również produkcji Syngenta, który wcześniej wykazał się bardzo dobrze. Ten hybryd jest całkowicie odporny na 5 ras broomrape, jaki są najbardziej szkodliwym pasożytem słonecznika. Bez względu na suszę, warunki do wzrostu i rozwoju słonecznika były najkorzystniejsze. I w rezultacie produktywność wynosiła 4,71 tony na Ha.

I na koniec informacja o zbiorach wysokooleinowej hybrydy słonecznikowej „Eksperto” produkcji firmy Syngenta. Ta hybryda intensywnego typu ma najwyższy potencjał wydajności w swoim segmencie. Zawartość kwasu oleinowego szacuje się na 90%. W tym roku plony okazały się nieco niższe niż hybrydy „Nieoma”, około 4 ton z Ha, ale otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1400 UAH (≈50$) za tonę za wysoką zawartość kwasu oleinowego na wysokim poziomie. W następnym RM obszar pod siew słonecznika o wysokiej zawartości kwasu oleinowego zostanie zwiększony.

Dzięki szybkim działaniom agrotechnicznym udało nam się zrealizować potencjał materiału siewnego oraz osiągnąć dobry wskaźnik wydajności dla firmy. Takich wyników firma osiąga dzięki wieloletniemu doskonaleniu technologii stosowania nawozów, podwyższeniu kwalifikacji technologów i agronomów, a także zwracaniu szczególnej uwagi na minimalizowanie strat podczas zbioru.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.