Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.


Po potwierdzeniu prognozy rekordowych zbiorów kukurydzy, ceny na te produkty gwałtownie upadły. Rekordowe zbiory i cła stworzyli nadwyżkę podaży kukurydzy na rynku. Ponadto, eksperci mówią o tym, że spadek cen eksportowych kukurydzy w porcie nie aktywował popyt u importerów, ponieważ na światowych rynkach dominuje tańsze amerykańskie zboże. Ponadto, dobre plony w Rumunii i Serbii pokrywają deficyt w Europie i nie pozwalają na intensyfikację eksportu krajowego ziarna w tym kierunku. Przy tym, rolnicy liczą na to, że ukraińska kukurydza będzie miała popyt, w szczególności w Afryce Środkowej.

Zapasy słonecznika w Ukrainie wzrosły trzykrotnie i według Państwowego Komitetu Statystycznego wyniosły 1 834 tys. ton, znacznie przekraczając zeszłoroczny wynik 672 tys.ton.

W parlamencie zarejestrowano agrarną strategię Ukrainy. Projekt ustawy przewiduje kompleksową wizję rozwoju ukraińskiego sektora rolnego, który uwzględnia interesy producentów i kształtowania takiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, która byłaby ukierunkowana na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej.

Za 9 miesięcy 2018 r. producenci rolni wystawili 514 pokwitowań rolniczych na łączną kwotę 3,2 mld UAH. Ponadto, przez cały okres realizacji pokwitowań agrarnych, rolnikom zostały wydane 696 pokwitowań w wysokości 4,4 mld UAH, w tym: towarowych — 290 na kwotę 2,5 mld UAH, finansowych — 406 na kwotę 1,9 mld UAH. Pokwitowania rolnicze objęły wiele kierunków rolnictwa. Tym narzędziem finansowym korzystają producenci zbóż i roślin oleistych, a także ci, którzy są zajęty w uprawie warzyw, ogrodnictwie i hodowli zwierząt.

Z jednej strony, w Ukraińskim parlamencie oferują zwrot quasi-akumulację dla sektora rolnego w 2019 r. Należy zauważyć, że taka praktyka pozwoli poszerzyć ramy uzyskania wsparcia państwowego dla wszystkich rolników. A z drugiej strony, deputowani zaproponowali zwrot 16%-owego cła na eksport roślin oleistych. Odpowiedni projekt ustawy nr 9202 o zmianach w Ustawie „O stawkach cła eksportowego na nasiona niektórych gatunków roślin oleistych” został zarejestrowany w parlamencie 16 października. Grupa inicjatywna proponuje ustalenie cła eksportowego w wysokości 16% na nasiona lnu, a także na pasiaste nasiona słonecznika i jądra słonecznika, jeżeli towary te są wywożone w opakowaniach pierwotnych do 25 kg.

Bank Światowy prognozuje wzrost cen na ziemię rolną po otwarciu rynku ziemi do 3,5 tys. dol. USA. O tym powiedziała dyrektor Banku Światowego do spraw Ukrainy, Białorusi i Mołdowy Satu Kahkonen w wywiadzie dla „Ekonomicznej Prawdy”. „Nasz zespół doszedł do wniosku, że na pierwszym etapie po otwarciu rynku ziemi cena będzie niższa. Możliwe, 1-1,5 tys. dol. USA za ha. Z czasem, gdy rynek stanie się bardziej dojrzały, cena wzrośnie do 3-3,5 tys. dol. USA za ha” — mówi ona. Dyrektor Banku Światowego do spraw Ukrainy, Białorusi i Mołdowy również dała prognozy dotyczące dalszego losu moratorium. „To pytanie należy zadać rządowi i parlamentowi.
Mam nadzieję, że reforma nastąpi szybko. Obecny status quo krzywdzi ludzi. Moratorium jest korzystny niewielkiej części ludzi, którzy się bogacą dzięki milionom właścicieli ziemi” — odpowiedziała. Z punktu widzenia przewodniczącego Centrum rozwoju stosunków ziemi w Ukrainie Leonida Korejby „…zniesienie moratorium jest bezwzględnie konieczne. Wiele pytań, które bezpośrednio wpływają na ten problem, pozostają bez odpowiedzi. 7 milionów Ukraińców mają w posiadaniu ziemię. No ich konstytucyjne prawa zostały naruszone, bo nie mogą sprzedać swojej ziemi, zmienić przeznaczenie. W tym samym czasie opłata roczna za dzierżawę udziałów w Ukrainie wynosi średnio 50-70 dol. USA, podczas gdy w Europie jest to 250-300 dol. USA…”.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.