7 grudnia 2017 Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu i w całości projektu Ustawy, w którym przewidziano zniesienie budżetowego zwrot podatku VAT przy eksporcie roślin oleistych: soi, rzepaku i słonecznika.


21 grudnia 2017 Rada Najwyższa Ukrainy podjęła decyzję o usunięciu niespójności w tekście ww. Ustawy, którą dopracowane przepisy o zniesieniu budżetowego zwrot podatku VAT przy eksporcie roślin oleistych, a mianowicie — przewiduje zwolnienie od podatku od operacji eksportu soi na okres od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 roku, nasion rzepaku — od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Rolnicy prowadzili protesty z żądaniem zwrotu podatku VAT wszystkim eksporterom, oceniając szkody dla producentów rolnych z takiego rozwiązania na poziomie 10-16 mld uah. W rezultacie, 22 maja 2018 r. parlament zlikwidował nie zwrot podatku VAT dla producentów.

W sierpniu 2018 roku Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenka oskarżyli o celowym opóźnianiu podpisania sojowo-rzepakowych poprawek i wezwali do pilnego podpisania Ustawy nr 7403-d, która gwarantuje ochronę rolników od strat w wysokości 16 mld uah. W wystąpieniu wskazano, że producenci i inni uczestnicy rynku już ponoszą straty, ponieważ nierozwiązanemu problemu jest już prawie rok.

I 30 sierpnia 2018 roku, Prezydent podpisał Ustawę nr 7403-d, która pozostawia zwrot podatku VAT przy eksporcie soi i rzepaku tylko dla producentów, którzy samodzielnie dostarczają te kultury za granicę.
Świadczą o tym dane na stronie Rady Najwyższej Ukrainy. „Celem Ustawy jest ochrona praw i uzasadnionych interesów producentów rolnych, eksportujących oleiste kultury i stymulowanie rozwoju w Ukrainie przedsiębiorstw w zakresie przetwarzania nasion oleistych”, – zaznaczono w uzasadnieniu.

Nowa regulacja wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r. w odniesieniu do soi i od 1 stycznia 2020 r. do rzepaku. W rzeczywistości oznacza to, że nowy sezon nasion oleistych będzie charakteryzował się znacznym wzrostem przetwarzania soi. Według UkrAgroConsult Ukraina może zebrać około 4 mln ton w 2018 roku, z których potencjalnie więcej niż połowa może stać się surowcem dla przedsiębiorstw przetwórczych. W rezultacie wielkość przerobu soi w nowym sezonie osiągnie rekordowy poziom.

Zdaniem ekspertów, rezultatem danych debat jest priorytet producentów. Oni sami mogą eksportować i otrzymywać zwrot podatku VAT. A przetwórcy nie będą monopolistami, którze dyktują politykę cenową. W takiej sytuacji trejdery nie pozwolą sobie stracić zwrotu podatku VAT i będą eksportować nie samą soję, lecz produkty jej przetwarzania. Konkurencja między przetwórcami i trejderami wzrośnie, i jak wynik wzrośnie cena na soję. A biorąc pod uwagę fakt, że niezwykła susza w sierpniu obniżyła prognozę zbiorów danej kultury, można śmiało spodziewać się znacznego wzmocnienia jej wartości.

Z poważaniem, zespół grupy firm „Agroliga”.