Tradycyjnie prezentujemy krótki przegląd wiadomości sektora rolnego Ukrainy i świata.


Zacznijmy od tematu, który jest na bieżąco już od dłuższego czasu. 22 sierpnia weszło w życie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pozwu dwóch osób fizycznych w stosunku do Ukrainy. Według tej decyzji moratorium na sprzedaż ziemi uznany za naruszający prawa człowieka. Podkreśla się, jeśli państwo w najbliższym czasie nie zniesie moratorium, ETPC przyzna rekompensatę pieniężną przyszłym wnioskodawcom, co pociągnie za sobą miliardowe straty dla Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko został oskarżony o celowe opóźnianie podpisania poprawek, jaki dotyczą soi i rzepaku i powołany w trybie pilnym do podpisania ustawy nr 7403-d, która gwarantuje ochronę rolników od strat w wysokości 16 mld uah. W wystąpieniu wskazano, że producenci i inni uczestnicy rynku już ponoszą straty, ponieważ nierozwiązany problem istnieje już rok.

Według prognoz USDA, w tym roku Ukraina będzie miała rekordowe zbiory kukurydzy na poziomie 31 milionów ton, czyli o 28,5% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Przewiduje się również, że eksport kukurydzy wzrośnie do 24,5 mln ton i będzie przekraczać wartość w stosunku do roku poprzedniego o 6 mln ton. W tym samym czasie International Grains Council oraz podniosło prognozę światowej produkcji kukurydzy do 1,064 mld ton, czyli o 12 mln więcej niż poprzednia prognoza.

Najbardziej bolesnym tematem sierpnia była pszenica, której zbiory zostały poważnie uszkodzone przez suszę na całym świecie. USDA już obniżyło prognozę światowej produkcji tej kultury na 4%. Odnośnie do Ukrainy, będzie, w tym roku wyeksportowano tylko 8 mln ton pszenicy spożywczej I-V klasy. Taki przybliżony roczny wolumen jest wskazany w projekcie „Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Polityki Rolnej i uczestnikami rynku zbóż”. W tej objętości jest również eksport mąki pszennej w przeliczeniu na ziarno. Było to spowodowane deficytem w zbieraniu pszenicy w ogóle, a w szczególności żywności, w wyniku czego młynarze faworyzowali kwoty na eksport, aby zapobiec wzrostowi kosztów produktów piekarniczych. Jak już pisaliśmy, susza, opóźnienie tempa gromadzenia, wątpliwość co do jakości produktów i wzrost zainteresowania importerów doprowadziły do znacznego wzrostu cen pszenicy i wzrostu cen do trzyletniego poziomu.

Eksport oleju słonecznikowego z Ukrainy w 2018/2019 MG może wynieść 5,75 mln ton, czyli o 11% przekroczy ilość z poprzedniego sezonu. A eksport słonecznikowej śruty do Chin osiągnie 1 mln ton i sprawi, że Ukraina stanie się kluczowym partnerem dla kraju wschodzącego słońca.

Jeśli chodzi o nas, jesteśmy na etapie podejmowania decyzji w sprawie siewu rzepaku ozimego, aktywnego przygotowania do startu zbiorów naszych kluczowych kultur, a mianowicie słonecznika i kukurydzy, i jesteśmy w oczekiwaniu uzyskać pierwsze litry oleju słonecznikowego z nowej uprawy, przetworzonej w nowym zakładzie. Śledzimy nowości, wrzesień się zapowiada.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.