Zmiany i nowości ustawodawstwa i podatków (wprowadzone i planowane).

Wejście w życie „Małego ZUS” to już tylko formalność- Tzw. Mały ZUS potrzebuje jeszcze podpisu prezydenta, by móc wejść w życie (wiadomość na dzień 27 lipca). Projekt przyjęty został przez Senat bez poprawek. Przewiduje on zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Zakresem swojego działania obejmuje ok. 173 tys. jednoosobowych firm. Jak wyjaśnia MPiT, ograniczeniem, które uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z Małego ZUS, jest maksymalnyroczny przychód w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w skali roku. W tym przypadku miesięczny przychód nie może być większy niż 5250 zł.

Dotacje dla firm poprawiających warunki pracy-Nawet pół miliona złotych może otrzymać firma, która zdecyduje się poprawić warunki pracy w swoim zakładzie. Z dostępnych informacji wynika, iż wnioski można składać do 23 sierpnia. Dofinansowanie trafi do firm, które zgłoszą udział w konkursie zainicjowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest on adresowany do przedsiębiorstw, które zamierzają podnieść poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszą zagrożenia wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Projekty, które uzyskają akceptację ZUS będą mogły być realizowane w przyszłym roku. Na ten cel instytucja ma przeznaczyć 50 mln złotych w skali kraju.

Wysokie kwoty za „skomplikowane wnioski podatkowe”- Jeżeli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uzna, że wniosek podatnika jest szczególnie skomplikowany, to za swoją opinię może zażądać 2 tys. zł. Wg. ekspertów takie kryterium jest absurdalne. Przyskładaniu wniosku nadal trzeba będzie zapłacić 40 zł. Dopiero gdy dyrektor KIS uzna, że problem jest skomplikowany, może wydać postanowienie o podniesieniu opłaty do 2 tys. zł. Podatnik będzie miał na jej uiszczenie 7 dni. Możliwe będzie złożenie zażalenia odnośnie tej decyzji, a w dalszej kolejności skargi do sądu administracyjnego. W ten sposób Fiskus chce ograniczyć liczbę wniosków o interpretacje podatkowe. Drugą niekorzystną zmianą  jest mnożenie opłaty za interpretację podatkową przez liczbę podmiotów składających grupowy wniosek.Resort finansów oszacował koszty interpretacji podatkowej na średnio 1000 zł. Już kilka lat temu podejmowane były próby podniesienia opłat. Teraz próby dotyczą tylko wspomnianej powyżej sytuacji.

Wzrost polskiego importu i eksportu- Wg. Głównego Urzędu Statystycznego wartość obrotu w polskim eksporcie wyniosła 882,6 mld zł, a w imporcie – 880,1 mld zł. Dodatnie saldo wyniosło 2,5 mld zł w porównaniu z 17 mld zł rok wcześniej. W ujęciu rocznym eksport wzrósł o 9,8 proc., a import o 11,9 proc.Najmniejszy udział w eksporcie Polska odnotowała z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – wyniósł 5,8 proc. Import z tych krajów zaś – 7,9 proc.Najwięcej nasz kraj eksportował do krajów rozwiniętych, w tym blisko 80 proc. na rynki w Unii Europejskiej. Import z UE wyniósł 67,7 proc.

Sprzedaż detaliczna na terenie Polski poszła w górę-Jak podaje Eurostat sprzedaż detaliczna w Polsce w czerwcu wzrosła o 5,5 proc. rdr, po wzroście o 5,6 proc. rdr w maju. Z kolei w strefie EURO wzrosła o 1,3 proc. W skali miesiąca sprzedaż w Polsce wzrosła o 0,7 proc.Z kolei sprzedaż detaliczna w strefie euro w czerwcu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,3 proc., wcześniej wzrosła o 0,3 proc. po korekcie z 0,0 proc. Dane Eurostatu obejmują także najmniejsze firmy, zatrudniające poniżej 10 pracowników, czyli w tym przypadku małe, rodzinne sklepy, ale z kolei nie biorą pod uwagę rynku sprzedaży samochodów.

Koniunktura rynkowa:

Bezrobocie– pod niniejszym linkiem najświeższe dane (od maja bez zmian): https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-maja-2018-r-,2,70.html

Ranking kredytów dla firm za maj- http://oferty-kredytow.com/ranking-kredytow-dla-firm/

Stopa referencyjna- bez zmian w stosunku do poprzednich wartości, nadal wynosi 1,5%

Kontakt: https://4biz2.biz, e-mail: support@4biz2.biz