27 czerwca w Szanghaju odbyła się konferencja Sunflower oil&meal trade.

Ta konferencja jest miejscem do prezentacji i dalszej współpracy firm na rynku słonecznikowego, lnianego, rzepakowego i sojowego olejów.

Jak wiadomo, Chiny są drugim na świecie importerem olejów po Indiach i kupują około 1 mln ton tego produktu. We wrześniu 2017 r. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy i AQSIQ (Generalna administracja nadzoru nad jakością, inspekcji i kwarantanny Chin) podpisali protokoły sanitarnych i fitosanitarnych wymagań w odniesieniu do eksportu słonecznikowej śruty i burakowego miąższu z Ukrainy w CHRL. Ukraiński rynek słonecznika zainteresował Chiny stosunkowo niedawno, jednak relacje niemal natychmiast przerzedli w aktywną fazę współpracy i na dużą skalę. Tak, w ostatnich miesiącach, Chiny się stali największym nabywcą, prawie dwukrotnie zwiększyli import ukraińskiego oleju w butelce.

W trakcie samej konferencji przedstawiciele krajowych zakładów produkujących tłuszcze i oleje demonstrowali swoje towary i podpisały umowy o współpracy z firmami chińskimi. Zgodnie z treścią komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych, Już 17 z 24 producentów słonecznikowego śruty otrzymali prawo eksportować swoje towary do Chin.

Oczywiście, słonecznik jest jedną z najważniejszych roślin oleistych w Ukrainie. Ukraina nadal jest światowym liderem w eksporcie produktów przetwórstwa słonecznika i zapewnia ponad połową światowego eksportu słonecznikowej śruty. Tak, w 2017/2018 MG na eksport dostarczono około 3,6 mln ton tego produktu. Co dotyczy bezpośrednio Chin, według prognozy IA „APK-Inform”, w 2017/18 MG Ukraina może wyeksportować w tym kierunku około 150 tys. ton słonecznikowej śruty. Według danych USDA wewnętrzny popyt na słonecznikową śrutę w Chinach w 2017/18 MG przewiduje się na poziomie rekordowego wskaźnika – 1 mln ton, czyli o 14% wyższe oceny zużycia w poprzednim sezonie. Według GFS Ukrainy, Chiny weszły do topu-10 krajów-importerów słonecznikowej śruty z Ukrainy — we wrześniu-maju 2017/2018 roku w kierunku tego kraju, było, wysłano około 150 tys. t śruty.

Pomimo kolosalnej różnicy w objętości gospodarki, Chiny pozostają w centrum przyciągania ukraińskiego eksportu. Pojemność rynku Chin i jego rosnące wewnętrzne potrzeby towarów i żywności są czynnikami eksportowej aktywności ukraińskiego biznesu i wzrostu gospodarczego w naszym kraju w ogóle.

Z poważaniem, zespół GP „Agroliga”.