Poprzedni wyniki po zakończeniu wiosennej polowej kampanii.


W ostatnich dniach maja agronomowie firmy zgłosili zakończenie prac związanych z ubezpieczeniem zasiewów. W bieżącym roku menedżerowie ochrony roślin przewidują stosowanie preparatów systemowych od naszej firmy partnerskiej Syngenta. W tym roku stosujemy następujący regulamin ochrony zbóż: – kompleksowa kontrola podstawowych chwastów została przeprowadzona z użyciem herbicydu „Prima”, partner w mieszance zbiornikowej wykorzystał fungicyd o szerokim spektrum działania „Alto Super”. Także w celu ochrony posiewów przed szkodnikami polia obrobione dwuskładnikowym środkiem owadobójczym „Enżio”, który ma potężny „nokaut efekt” i przedłużony okres ochrony roślin. Na uprawach słonecznika w bieżącym roku algorytm ochrony przewiduje zastosowanie selektywnego herbicydu „Kaptora” w tandemie z nowym fungicydem „Amistar Gold”, taka technologia pomaga zachować pola czystymi, a sadzonki zdrowymi aż do zbioru płony.

Co dotyczę aktualnego stanu upraw, to na tym etapie ozime pszenica i jęczmień przebywają w fazie kwitnienia. Zboża mają rozwiniętą masę wegetatywną i intensywny ciemno-zielony kolor, to świadczy o prawidłowej strategii nawożenia roślin i wystarczającej zawartości azotu w glebie. Kiełki słonecznika mają średnio po 10 produktywnych liści, zdolność kiełkowania szacuje się na 50-55 t na ha.

Przy zachowaniu aktualnej temperatury dynamiki, agronomowie przewidują początek zbiorów już w dniach 5-10 lipca. Tradycyjnie omłot zaczyna się od jęczmienia ozimego, następnie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. No tym się praca nie kończy, w okresie między zakończeniem wiosenno-polowych prac a początkiem zbiorów, nasi specjaliści będą uważnie monitorować stan upraw, możliwe będę potrzebne dodatkowe karmienie liści i ponowne stosowanie insektycydów, także będzie przeprowadzona diagnoza liści.

Z poważaniem, zespół Grupy firm „Agroliga”.