Powszechnie znany jest ten fakt, że biomasa to odnawialne i ekologiczne czyste źródło energii, interes do którego nieugięcie rośnie na całym świecie.

Powiązano to ze stałym zdrożeniem tradycyjnych rodzajów paliwa (nafta, gaz, węgiel), globalnym ociepleniem i szybką opłacalnością projektów po przetwarzaniu (recyklingu) biomateriału w czystą energię.

Sektor rolny w Ukrainie bardzo bojaźliwie i powoli, ale zaczyna opanowywać alternatywne źródła energii. I, jak twierdzą eksperci, taka tendencja jest realną perspektywą najbliższych kilku lat. Przecież dla rolnych kompanii jest to doskonały mechanizm ustanawiania niezależności energetycznej, sposób oszczędzania i częściowe rozwiązanie problemów środowiskowych. Potęgi „zielonej” energetyki w 2017 r. w Ukrainie urosły o ponad 3 razy w porównaniu z 2016 r. Szreg dużych rolnych kompanii już wprowadził „zielone” projekty w swojej produkcji.

Grupa kompanii „Agroliga” postanowiła się nie odstawać. Z dumą ogłaszamy, że postanowiliśmy spróbować swoich sił w realizacji podobnego projektu. Pod budownictwo danego obiektu przez nas już została wydzielona działka rozmiarem 0,35 ha, która znajduje się na terenie fabryki prasy olejowej. Więc EC będzie znajdować śię w bliskim sąsiedztwie do bazy surowcowej, istniejących sieci i odwiertu z wymaganym dla EC debetem wodnym. Oprócz powyższego, już przewidzieliśmy obecność wykwalifikowanego personelu dla zabezpieczenia działania EC.

Skorystamy się jedną z najrozpowszechnionych technologii po paleniu łupiny (łuski) słonecznika. Podczas przerobu słonecznika otrzymujemy dość duży odsetek odpadów łupiny (około 14% całkowitej masy nasionek słonecznika), który przedtem był uważany za odpady. Teraz prez nas będą zakupione i zainstalowane dwa parowe kotłowe agregaty o wydajności parowej 16 ton na godzinę każdy i jeden kondensacyjny parowy turbogenerator mocą elektryczną o 7 MW, co stworzy dla nas wszystkie warunki do wyjścia na bezodpadową produkcję.

Obecnie trwają negocjacje z kilkoma organizacjami elektroprzesyłowymi dla otrzymania najkorzystniejszych warunków technicznych podłączenia do sieci elektrycznych. Już jest przygotowany projekt zagospodarowania terenu, urbanistyczne warunki i ograniczenia zabudowy otrzymane, rozpatrywane są propozycje finansowania. Ogólny koszt projektu będzie znany po otrzymaniu dokumentacji od projektantów. Wysoka opłacalność projektu wynika z dziłającego w Ukrainie do 2030 r. prawa, w którym jest zatwierdzona cena na „zieloną” taryfę.

W wyniku, po zakończeniu budowlanych prac, otrzymujemy bezodpadową produkcję przy przerobie słonecznika, wnosimy swoją ratę w decyzji problemów środowiskowych, otrzymujemy dodatkowy dochód przy sprzedaży „zielonej” energii i zdolność, w razie potrzeby, przejść do zużycia energii wyrobionej EC wewnątrz przedsiębiorstw grupy.

Prace budowlane przypuszcza się zacząć jesienią 2018 roku, jednak sprzęt zostanie zamówiony w najbliższym czasie, ponieważ okres jego produkcji waha się od 7 do 10 miesięcy.

Przedłużamy rozwijać śię i dotrzymywać kroku z czasem.

Z poważaniem, zespół GP Agroliga.