Kwiecień 2018 przyniósł tak długo oczekiwane przez wszystkich ocieplenie. Warto zauważyć, że jest ono bardziej nagłe i globalne. W rzeczywistości, okres stopniowego wzrostu temperatury naturę ominęło, i z mrozów przeszliśmy od razu na wysokie dodatnie temperatury. Jak zwykle, można to interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony, gwałtowny wzrost temperatury wskaźników nieuchronnie powoduje szybsze wysychanie górnych warstw gleby, zmniejszenie skuteczności wprowadzonych nawozów i w konsekwencji do zmniejszenia poziomu produktywności roślin. Jednak, mając doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów firmy „Agroliga” udało się już całkowicie zabezpieczyć od powyższych negatywnych skutków za pomocą procedury bronowania gleby. A z drugiej strony biorąc pod uwagę bardzo dobry stan zboża ozime, a tak że ich upraw w obecnych warunkach, mamy szansę na uzyskanie plonów które nie tylko nie będą ustępować średnim wieloletnim wskaźnikom, ale i będą je przekraczać.

Również, kwiecień był pierwszym miesiącem testowania naszego nowego zakładu ekstrakcji oleju. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Na dzień dzisiejszy są tylko drobne wady i uszkodzenia powstałe podczas dostawy i montażu sprzętu. Uruchomienie odbędzie się jeszcze w ciągu miesiąca po upływie którego w krótkim czasie będzie przeprowadzona wymiana wybrakowanych materiałów eksploatacyjnych. To będzie ostateczna kontrola pracy wszystkich systemów po wymianie uszkodzonych elementów urządzeń elektrycznych, wtedy zakład zostanie wdrożony do pracy.

Teraz, krótki przegląd ciekawych wiadomości sektora rolnego Ukrainy.

Na Ukrainie po raz pierwszy była zrealizowana dostawa nawozów na rzece Dniepr. Firma „Odessa Agrohim” zrealizowała dostawę CASS-32. Jak mówi przedstawiciel firmy „podstawa handlu CASS — to tania logistyka”. W tym celu, w 2017г. został zakupiony i gruntownie odnowiony dopływowy tankowiec Odyseusz I, o pojemności 600t. I biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia, firma planuje w najbliższym czasie zorganizować dostawę saletry amonowej w górę Dniepru z Gruzji, Bułgarii lub Rumunii.

Chodzą słuchy, o powołania Ministra polityki rolnej Ukrainy. Przypomnijmy, że prawie rok temu poprzedni Minister T. Kutovoi napisał oświadczenie o wycofaniu się i w tym okresie jego obowiązki wykonywał pierwszy zastępca M.Martynyuk. W ciągu roku, kwestii powołania nowego Ministra właściwie nie było. Nie tak dawno w rządzie zaczęli dyskutować nad kandydaturą na to stanowisko, i według wielu źródeł, doszli do konieczności zwrotu Kutovoi na to stanowisko. Jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i nie wiadomo ile czasu na to potrzeba.

Eksport rolnych produktów z Ukrainy za pierwsze 2 miesiące 2018 roku wyniósł 2,8 mld euro, 102 miliony euro więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tradycyjnymi liderami eksportu są zboża, oleje i nasiona roślin oleistych. W pierwszej piątce krajów-największych nabywców znalazły Indie, Hiszpania, Holandia, Egipt i Włochy.Należy również zauważyć, że według opinii ekspertów rynku rolnego, zagadnienie reformy rolnej nie zmieni się co najmniej do zakończenia kampanii wyborczej.

Z poważaniem, zespół grupy firm „Agroliga”.