Wiosenne prace polowe i ubezpieczenie pogodowe.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Wiosna w tym roku była o wiele bardziej śnieżna niż zima. Średnia ilość opadów w marcu wyniosła 150-200% normy. Taka sytuacja zmuszała nas do ciągłego przenoszenia terminów i zmiany strategii wiosenych prac polowych. Jednak niewątpliwym plusem takiej wiosny są absolutnie unikalne zasoby wilgoci na polach. Zamiast naszych wcześniejszych planów wprowadzeia nawozów do rozmrożone gleby podjęto decyzję o przeprowadzeniu procedury bronowania. Bronowanie oznacza w zasadzie spulchnienie górne warstwy gleba. W okresie kiedy zaczyna aktywnie topnieć śnieg, na powierzchni tworzy się skorupa o ogromnej ilości kapilarów, przez które paruje woda, a rośliny zaczynają wysychać. Bronowanie pomaga „zapieczętować” glebę i pozostawić niezbędną wilgoć w ziemi, a także wyrównuje jej powierzchnię i niszczy chwasty.

Stosowanie bronowania gleby na uprawach ozimych wiosną poprawa ogólny stan upraw, zapewnia spulchnienie górnej warstwy gleby, sprzyja lepszemu zaopatrzeniu systemu korzeniowego w tlen, wilgoć i substancje odżywcze.

Poza tym, firma Agroliga po raz pierwsz przeszła rejestrację w celu uczestnictwa w programie ubezpieczenia pogodowego od firmy Syngenta. Takiego rodzaju programy od dawna pomyślnie stosowane są na całym świecie. Na Ukrainę taka praktyka dotarła dopiero 3 lata temu. W zeszłym roku tylko się jej przyglądaliśmy, zapoznawaliśmy się z jej możliwościami i oberwowaliśmy rozwój wydarzeń u tych, którzy już się zdecydowali. Wskutek tego doszliśmy do wniosku, że ubezpieczenie pogodowe upraw jest w pełni i całkowicie uzasadnione.

Istota programu jest prosta. Kupująć środki ochronne i materiał siewny o firmy Sungenta, rolnicy automatycznie mogą pretendować do udziału w danym programie. W określonym terminie odbywa się rejestracja uczestnika. Później uczestnik samodzielnie określa kluczowe parametry, a w szczególności – okres ubezpieczenia, źródło danych pogodowych (najbliższa lub preferowana stacja meteorologiczna), formę odszkodowania.

Odszkodowanie wypłacane jest od razu po upłynięciu określonego przez uczestnika okresu, bez wyjazdu na pola i oględzin upraw, jedynie na podstawie danych meteorologicznych. Mówiąc prościej, jeśli w wybranym okresie dane stacji meteorologicznej świadczą o tym, że opadów było za mało, a temperatura była zbyt wysoka, uczestnik otrzyma rekompensatę nawet bez względu na to, że rzeczywiste warunki pogodowe były o wiele bardziej korzystne. Po prostu tak. W 2017 roku co drugi uczestnik otrzymał odszkodowanie, średnia wysokość którego wyniosła 37% inwestycji w nasiona i środki ochrony roślin.

Oprócz tego, w 2018 roku firma Syngenta po raz pierwszy uruchamia pilotażowy program ubezpieczenia pogodowego upraw słonecznika. Do uczestnictwa dopuszczani są tylko doświadczeni i sprawdzeni rolnicy. Będąc stałym i niezawodnym partnerem firmy Syngenta, nasza firma także będzie uczestniczyć jako jedna z wybranych i ubezpieczy 1200 ha słoneczenika. Oznacza to, że w tym roku w ramach programu ubezpieczenia pogodowego zostaną przez nas ubezpieczone wszystkie uprawy oprócz kukurydzy.

Bycie rolnikiem oznacza sadzenie i zbieranie. Bycie dobrym rolnikiem oznacza opanowanie sztuki manewrowania w warunkach ciągle zmieniających się okoliczności. My opanowaliśmy tę sztukę.

Z poważaniem, zespół GF Agroliga.

2021 © Agroliga Group