Uruchomienie nowego zakładu ekstrakcji oleju.

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

W końcu nastał dzień, kiedy z radością możemy podzielić się wiadomością o ukończeniu budowy innowacyjnego zakładu ekstrakcji oleju grupy firm Agroliga!

Ukończone zostały prace budowlane, w tym wykończeniowe, przeprowadzono montaż sprzętu, zamknięto wszystkie otwory technologiczne, studnie i kanały kablowe, wykonano oświetlenie i ogrzewanie, ukończono instalację sprzętu elektrycznego oraz wykonano jego uziemienie. Licowanie budynków oraz wykończenie wnętrz działów zostało wykonane na 100%. Całkowicie gotowy jest system wentylacji i odprowadzania wody. Kończone są prace w zakresie wykończenia wnętrza nowego budynku administracyjno-socjalnego.

Teraz przez dwa miesiące przeprowadzana będzie diagnostyka sprzętu oraz testowanie procesów technologicznych. Opracowany już został plan-harmonogram prac rozruchowo-regulacyjnych. Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dwóch trybach – z obciążeniem i bez, a także w trybie testów indywidualnych i kompleksowej aprobacji. Celem kontroli jest wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek, które mogły powstać przy montażu sprzętu elektrycznego. Zostanie także przeprowadzona wymiania wadliwych i dostawa brakujących materiałów eksploatacyjnych.

Po ukończeniu rozruchu i regulacji zakład zostanie uruchomiony w trybie roboczym i doprowadzony do mocy nominalnej. Robimy wszystko co w naszej mocy, by systemy były dobrze zbalansowane, harmonijnie ze sobą współdziałały, a prace były realizowane należycie i terminowo.

Z poważaniem, zespół GF Agroliga.

2021 © Agroliga Group