Tendencje rynku rolniczego Ukrainy w marcu 2018 roku

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

W marcu 2018 nie było wiele interesujących i ważnych wiadomości. Najważniejszymi wiadomościami w ciągu całego miesiąca były te dotyczące pogody, która wbrew przepowiedniom ludowym i prognozom miała charakter zimowy, a nie wiosenny. Przypomnijmy, iż w związu z bardzo śnieżną i mroźną pogodą firma Agroliga zmuszona była przenieść termin rozpoczęcia wiosennych prac polowych co najmniej o dwa tygodnie. Na dzień dzisiejszy nasze uprawy ozimne nadal znajdują się pod imponującą warstwą pokrywy śnieżnej. Jednak zgodnie z prognozami metereologów, wkrótce znaczne ocieplenie dość szybko roztopi śnieg i lód, a wtedy będziemy mogli przeprowadzić dokarmianie upraw ozimych w warunkach, kiedy poziom wilgoci w glebie osiągnie swoje maksimum, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na przyszłe plony. Ogólnie na Ukrainie do chwili obecnej dokarmianie upraw ozimych zostało przeprowadzone maksymalnie na 40%. Badanie posianych ozimych upraw zbożowych pod plony 2018 pokazuje, że z posianych 7,3 mln ha kiełkowanie udało się osiągnąć na 99,7% powierzcni, w tym w dobrym i zadowalającym stanie znajduje się prawie 87%, a w ściśniętym stanie 13%.

W marcu na Ukrainie zaprezentowano także tak zwany „indeks pieroga” (analog amerykańskiego „indeksu Big Maca”). Dany indeks pozwala na obserwowanie w trybie online zmian cen szeregu produktów socjalnych, takich jak jajka, mąka, śmietana, masło, ziemniaki, cebula itd. W serwisie tym istnieje możliwość obserwowania kursu hrywny i dynamiki inflacji. Według tego indeksy, ceny na Ukrainie w ciągu ostatnich 4 miesięcy wzrosły o 6,82%.

System blokowania faktur VAT wznowił działanie 22 marca. Postanowienie nr 117 o zatwierdzeniu nowych Zasad wstrzymywania rejestracji faktur VAT zostało opublikowane 7 marca 2018 r. Należy zauważyć, że teraz dla małego i średniego bizensu wprowadzone zostały wskaźniki pozytywnej historii podatkowej. Faktury VAT sporządzone odnośnie ryzykownych operacji przez podatników z pozytywną historią podatkową nie będą zatrzymywane. Faktycznie nowe zasady stanowią restart systemu blokowania faktur VAT, działanie którego zostało wstrzymane pod koniec 2017 r., i będą obowiązywały w celu zapewnienia przejrzystości pracy organów kontrolnych.

14 marca Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowego zakazu wwozu rosyjskich nawozów mineralnych w celu zminimalizowania nielegalnego importu na Ukrainę. Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman polecił Ministerstwu Gospodarki przygotowanie wszystkich niezbędnych decyzji przed kolejnym posiedzeniem rządu.

20 marca deputowani Rady Najwyższej, wskutek strajku rolników, którzy zablokowali drogi w 8 regionach kraju, włączyli to porządku obrad sesji projekt ustawy nr 7403-2 o cofnięciu anulowania eksportowego podatku VAT dla soi i rzepaku. Projekt ustawy został poparty 239 głosami.

23 marca liderka partii WO Batkiwszczyna Julia Tymoszenko podpisała memorandum „Nowy kurs rolniczy Ukrainy” pomiędzy partią Batkiwszczyna, Ogólnoukraińską Radą Rolniczą, Związkiem Rolniczym Ukrainy oraz innymi organizacjami zawodowymi w sferze rolniczej. Zgodnie z tym memorandum, moratorium na sprzedaż gruntów o przeznaczeniu rolniczym może zostać przedłużone do 2023 r. Ogłoszony cel niniejszego memorandum polega na zjednoczeniu sektoru społecznego z siłą polityczą, aby przy pomocy wspólnych wysiłków osiągnąć niezbędne reformy i rozwój rolnictwa, a także zapewnić rozwój terenów wiejskich poprzez realizację celów i zadań.

Z poważaniem, zespół grupy firm Agroliga.

2021 © Agroliga Group