Nowe przedsiębiorstwo AGL Energy LTD

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Zgodnie ze średnioterminowymi planami dalszego rozwoju działalności GF Agroliga, zarząd grupy przystąpił do realizacji nowego projektu w sferze bioenergetyki. Według stanu na dzień 12 marca 2018 roku decyzją założycieli zarejestrowane zostało nowe przedsiębiorstwo AGL Energy LTD. Podstawowym rodzajem działalności przedsiębiorstwa będzie produkcja i sprzedaż energii elektrycznej według „zielonej taryfy”. Biopaliwem do generowania energii stanie się surowiec wtórny – łuska słonecznika, uzyskiwana w procesie produckcji oleju w zakładach należących do grupy. Udział GF Agroliga w kapitale nowego przedsiębiorstwa wynosi 50%.

2021 © Agroliga Group