Zgodnie ze średnioterminowymi planami dalszego rozwoju działalności GF Agroliga, zarząd grupy przystąpił do realizacji nowego projektu w sferze bioenergetyki. Według stanu na dzień 12 marca 2018 roku decyzją założycieli zarejestrowane zostało nowe przedsiębiorstwo AGL Energy LTD. Podstawowym rodzajem działalności przedsiębiorstwa będzie produkcja i sprzedaż energii elektrycznej według „zielonej taryfy”. Biopaliwem do generowania energii stanie się surowiec wtórny – łuska słonecznika, uzyskiwana w procesie produckcji oleju w zakładach należących do grupy. Udział GF Agroliga w kapitale nowego przedsiębiorstwa wynosi 50%.