Jak anonsowaliśmy wcześniej, kontynuujemy praktykę dzielenia się co miesiąc kluczowymi wiadomościami dotyczącymi sektoru rolniczego na Ukrainie.

Zaczniemy od wiadomości ogólnoświatowych i ukraińskich.

Na początku miesiąca światem wstrząsnęły wiadomości o spadkach indeksów giełdowych w USA i Azji. Jednak, jak twierdzi ekspert, rynki zbożowe nie są bezpośrednio zależne od zmian światowych indeksów giełdowych, chociaż pośredni wpływ, poprzez ceny ropy i pewne nastroje paniczne, jest możliwy. Potwierdzeniem tego jest to, że ceny upraw zbożowych na rynkach światowych wzrosły na tle warunków pogodowych i spekukacji wobec plonów upraw ozimych.

Kształtownie się plonów w 2018 roku odbywa się przy znacznym wzroście wartości podstawowych zasobów. Inflacja, wzrost wydatków na dzierżawę gruntów, a także znaczne podrożenie nawozów o 33%, paliw i smarów o 29% oraz nasion o 17%, nieuchronnie doprowadzą do znacznego zwiększenia wydatków na siew wiosenny. W związku z tym, według danych Instytutu Ochrony Gleb Ukrainy, rolnicy w 2018 roku wyposażeni są w nawozy mineralne tylko na 32%, a w paliwo na 53%.

Niektórzy producenci w różnych regionach Ukrainy informują także o tworzeniu się na polach „spodków lodowych” w związku z brakiem pokrywy śnieżnej z powodu wiatrów, co może następnie doprowadzić do przemakania upraw ozimych. Należy jednak zauważyć, że na dziń dzisiejszy są to tylko pojedyncze sygnały.

Przypomnijmy, iż od 16 stycznia 2018 roku kupony rolnicze obowiązują na całym terytorium Ukrainy, a w ciągu miesiąca wiele osób skorzystało z tej usługi, uzyskując ponad 200 kuponów rolniczych na łączną kwotę 1,5 mld hrn. Rolnicy kredytowani są nie tylko na dostawy tradycyjnych eksportowych upraw zbożowych i oleistych, lecz także na przyszłe plony upraw niszowych. Bez wątpienia, fakt ten poztywnie wpłynie na klimat rolniczy w kraju.

Kontynuujemy wiadomości dotyczące bezpośrednio firmy Agroliga.

Firma Agroliga w 2017 roku uzyskała €4,21 mln czystego zysku, czyli o 11,35% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie dochód ze sprzedaży w okresie rozliczeniowym zwiększył się o 2,1% do €21,79 mln, przychód brutto o 30,63% do €5,97 mln, a zysk operacyjny o 33,93% do €5,19 mln.

Należy wspomnieć, że wartość własna sprzedawanych wyrobów nieznacznie obniżyła się z €17,01 mln w 2016 roku do €16,71 w 2017 roku.

Jak informowaliśmy wcześniej, na podstawie wyników specjalistycznej kontroli upraw ozimych firma Agroliga, żywotność pszenicy ozimej została oceniona przez naszych specjalistów na 96%, a jęczmienia ozimego opowiednio na 93%. Odnośnie analogicznych informacji dla Ukrainy, według stanu na połowę lutego, z posianych upraw ozimych, kiełkowanie uzyskano na 99,6% powierzchni. Z nich w dobrym i zadowalającym stanie znajduje się prawie 87%. Według wstępnych anych regionów, powierzchnia siewna pod plony 2018 roku jest porównywalna z zeszłoroczną i oczekuje się, że wyniesie około 27,2 mln ha. Z nich pod uprawami zbożowymi przebywa 14,6 mln ha (54%).

Główny inżynier firmy rozkonserwował także cały sprzęt po zimie. Przeprowadzono wszystkie kontrole techniczne i planowe naprawy. Główni agronomowie przygotowali, a kierownictwo zatwierdziło i opłaciło wszystkie wnioski o zakup materiału siewnego, środków ochronnych i nawozów, materiałów paliwowych i smarów. Stopień wyposażenia we wszystkie powyższe materiały obecnie oceniany jest na 90%. Nasi dyrektorowie i agronomowie sporządzili wszystkie niezbędne karty technologiczne procesów.

Można stwierdzić z całkowitą pewnością, że firma Agroliga jest całkowicie gotowa do siewu upraw jarych. W ciągu tygodnia planowany jest także wyjazd na pola, kolejna kontrola stanu upraw ozimych i zastosowanie mieszaniny karbamido-amonowej w celu podkarmienia ozimych przed rozpoczęciem wegetacji.

Podsumowując, luty w żaden sposób nie zaburzył optymistycznej prognozy dla naszej firmy i całej Ukrainy.

Z poważaniem, zespół grupy firm Agroliga.