Bez względu na to, że zima 2017-2018 nie przyniosła znacznej ilości opadów i można ją nazwać mało śnieżną, nie była ona również mroźna. Na dniach nasi agronomowie, metodą monolitów i metodą cukrową, przeprowadzili kontrolę stopnia uszodzenia upraw i żywotności roślin jeszcze na etapie zimowania. Na podstawie wyników kontroli stało się oczywiste, że decyzja o zwiększeniu powierzchni upraw pszenicy i jęczmienia całkowicie spełniło nasze oczekiwania. Nasi specjaliści ocenili żywotność pszenicy ozimej na 96%, a jęczmienia ozimego na 93%.

Zimowanie upraw ozimych wymaga szczególnej uwagi i stanowi problem, z którym ma do czynienia każdy rolnik. Złe warunki zimowania mogą doprowadzić co najmniej do częściowego uszkodzenia roślin, a czasem nawet do ich zniszczenia. Ogólnie na zimowanie wpływają następujące kluczowe czynniki: warunki pogodowe, ogólna odporność uprawy i poszczególnych gatunków na mróz, a także specyfika technologii rolniczej.

Okres jesienny ma decydujące znaczenie dla rozwoju ozimych. Bardzo wczesny lub późny posiew nieuchronnie prowadzi do niedoboru plonów. Dlatego bardzo ważne są optymalne warunki agrotechniczne siewu, wysoka jakość nasion, dokładnie przygotowana gleba, określenie odpowiednich nawozów mineralnych. Uwzględnienie wszystkoch czynników oraz terminowe przygotowanie zapewniają kształtowanie się zdrowych i rozwiniętych roślin.

Jesień 2017 roku była nieprawdopodobnie sucha. W związku z tym nasi specjaliści podjęli decyzję o całkowitej rezygnacji z posiewu rzepaka ozimego. Skutkiem tego było zwiększenie obszarów uprawnych pod ozimą pszenicę i jęczmień do 2500 ha. Jak pokazał czas, decyzja ta była całkowicie prawidłowa, ponieważ ozimy rzepak, który posiały inne firmy, ucierpiał najbardziej.

Pragniemy podkreślić, że w firmie Agroliga szczególną uwagę poświęcamy ciągłemu podwyższaniu kwalifikacji pracowników, dlatego nasi pracownicy posiadają wszystkie klasyczne i nowoczesne umiejętności walki z przyczynami uszkodzeń lub zniszczenia ozimych. Należą do nich takie metody walki, jak dobór gatunków, odpowiadających konkretnym warunkom glebowo-klimatycznych, zatrzymywanie śniegu, ochronne pasy leśne, uprawy kulisowe, zagęszczanie wczesnego śniegu, sprzyjające szybszemu topnieniu pokrywy śnieżnej wiosną, tworzenie bruzd odpływowych i drenażu pionowego oraz wiele innych.

Wieloletnie doświadczenie pracy, rozwój i motywacja personelu zapewniają naszej firmie dobre plony i godne miejsce na rynku rolniczym Ukrainy.