Czas, który pozostał do uruchomienia innowacyjnego zakładu ekstracji oleju grupy firm Agroliga, liczony jest już w dziesiątkach dni. Bardzo dokładnie i skrupulatnie przygotowujemy się do dnia, który stanie się przełomowy w historii naszej firmy. W przededniu tego ważnego dla nas wydarzenia proponujemuy szybkie przypomnienie wszystkich etapów drogi, którą przeszliśmy.

Decyzja o konieczości budowy nowego zakładu podjęta została stosunkowo niedawno – w 2016 roku. Po dokładnej analizie finansowej projektu oraz wszechstronnym spradzeniu procesów biznesowych Raiffeisen Bank Aval podjął decyzję o kredytowniu GF Agroliga w celu realizacji nowego projektu. Struktura finansowania była mieszkana, wykorzystywane były nie tylko zewnętrzne źródła finansowania, lecz także śroki własne. Łączna wartość budowy i zakupu wszystkich niezbędnych części i sprzętu została oceniona na 9 mln USD, z których 6,7 mln sfinansowano z uzyskanych środków zewnętrznych. W miejscowości Nowa Wodołaga w obwodzie charkowskim pod budowę wydzielono działkę ze wszystkimi niezbędnymi komunikacjami i połączeniem kolejowym.

Początkowo uruchomienie zakładu planowane było na koniec 2017 roku. Jednakże terminy trzeba było nieznacznie przenieść. Podstawowym powodem ku temu były problemy z uzyskaniem i zatwierdzeniem dokumentacji technicznej i zezwoleń jeszcze na etapie projektowym. Procedura dopuszczenia do budowy zajęła długie cztery miesiące. Właśnie o tyle zmuszeni byliśmy przesunąć terminy rozpoczęcia budowy. W trakcie prac geologicznych okazało się również, że wody gruntowe znajdują się nieco powyżej pożądanego poziomu, co doprowaziło do konieczności zamówienia indywiualnych pali, które stały się podstawą wszystkich konstrukcji nośnych. Oprócz tego, przeprowadzono dodatkową hydroizolację fundamentów, która nie została przewidziana w pierwotnym projekcie.

Na dzień dzisiejszy budowa zakładu jest praktycznie ukończona, a jego uruchomienie zaplanowane jest na pierwszy kwartał bieżącego roku.

O innowacyjności rozwiązań technologicznych nowego zakładu ekstracji oleju GF Agroliga świadczyć będą następujące czynniki:

– możliwość zmiany ilości przetwarzanego surowca w zakresie od 100 tys. ton do 170 tys. ton bez dodatkowych inwestycji w sprzęt, a pod warunkiem uzyskania nieznacznej inwestycji, moc może zostać zwiększona do 280 tys. ton na rok;

– możliwość przestrojenia sprzętu na produkcję oleju sojowego i rzepakowego bez dodatkowych inwestycji w sprzęt.

Uruchomiona zostanie również nowoczesna linia ekstracji, co pozwoli na zwiększenie produkcji oleju o 10% w porównaniu z technologią prasową produkcju oleju. Jako produkt uboczny zamiast makuchu uzyskamy śrutę słonecznikową o zawartości białka 38% oraz oleistości ostatecznej nie przekraczającej 0,5-1%.

Dobra lokalizacja naszego zakładu, w centrum rejonów, w których tradycyjnie uprawia się słonecznik, daje nam znaczną przewagę pod względem dostępności surowca. Te właśnie czynniki, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, pozwalają nam pewnie mówić o konkurencji z takimi dużymi graczami, jak Kernel, Glencore lub Cargill. Do naszych podstawowych zalet należy rygorystyczna kontrola procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach, nad którą pracują tylko jedynie wysoko wykwalifikowani pracownicy. Wartość naszych wyrobów naturalnie odpowiada ich wysokiej jakości.

Po uruchomieniu zakładu nasz udział w rynku oleju słonecznikowego w regionie charkowskim osiągnie 10-12%.

Zaplanowany start odbędzie się w okresie wysokich cen surowca, ale zarząd grupy podjął decyzję o tym, by nie odkładać prac rozruchowych i regulacyjnych, aby przed rozpoczęciem nowego sezonu osiągnąć nominalną moc produkcyjną i uzyskać charakterystyki eksportowe gotowych wyrobów.

Zwiększając moce produkcyjne, uwzględniając aspekty o różnym charakterze i złożoności, osiągniemy najwyższą efektywność i zdobędziemy nowe, wiodące pozycje na rynku rolniczym.