Podsumowując kończący się 2017 roku, proponujemy krótkie rozpatrzenie ogólnych tendencji na rynku rolniczym Ukrainy.

Szczerze mówiąc, obecnie rolnikom nie jest łatwo. Koszt upraw co roku wzrasta co najmniej o 15-20% w porównaniu z poprzednim sezonem, a wskaźniki rentowności nie tylko nie rosną, lecz nawet obniżają się. Trudne warunki pogodowe nie pozwalają na uzyskanie zaplanowanych plonów upraw i prowadzą do niepotrzebnych wydatków. Najbardziej rozwój sektora rolniczego hamują wrogie przejęcia, zły klimat inwenstycyjny i brak rynku gruntów.

Zbiory słonecznika w 2017 roku rozczarowały uczestników rynku. Według ostatnich danych, średnia wydajność słonecznika odbiega od zeszłorocznego poziomu o 13% (18,7 c/ha wobec 21,5 c/ha). Ilość przechowywanego surowca olejowego słonecznika według stanu na połowę grudnia bieżącego roku zmniejszyła się prawie 10% w porównaniu z danymi z analogicznej daty w ubiegłym roku. Według danych ostatniego raportu USDA, oczekuje się, że ostateczny wskaźnik produkcji słonecznika na Ukrainie w sezonie 2017/18 będzie na poziomi 13,0 mln. t, czyli prawie 15% poniżej rekordowego wyniku ubiegłego roku marketingowego. Konkretnie w październiku

bieżącego roku produkcja surowego oleju słonecznikowego wyniosła 509 tys. t, czyli o 47,1% więcej, niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie oczekuje się, że końcowy wynik sezonu 2017/18 będzie na poziomie 5,5-5,6 mln t, czyli o około 14% mniej niż w poprzednim miesiącu. Ilość produkcji upraw zbożowych i zbożowo-strączkowych w 2017 r. wyniesie 62,2 mln t, czyli o 5,9% mniej w porównaniu z 2016 r. Udział oleju słonecznikowego w eksporcie olejów roślinnych w sezonie 2016/17 wzrósł o 23%. Natomiast zapasy słonecznika na Ukraine według stanu na październik 2017 r. wynosiły 7,2 mln t. W ciągu października 2017 r. zapasy nasion oleistych wzrosły o 1,43 mln t (25%). Ukraina w okresie od stycznia do października 2017 r. wyprodukowała 4,2 mln t oleju słonecznikowego, czyli o 26,4% więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Jednocześnie ukraińscy rolnicy, bez względu na trudny dostęp do rynku europejskiego i jego specyfikę, stopniowo zwiększają dostawy swoich wyrobów do UE. Według wyników stycznia-listopada 2017 r., Ukraina eksportowała 16,05 mln t pszenicy na sumę $2,55 mld i 5,35 mln t oleju słonecznikowego na sumę $3,99 mld. Ogólnie w ciągu 10 miesięcy 2017 r. eksport produktów rolniczych i przemysłu spożywczego wzrósł o prawie 23% do $14,7 mld.

Ale nawet z takimi problemami potencjał Ukrainy jest ogromny. Obecnie Ukraina zajmuje pierwsze miesce na świecie pod względem produkcji słonecznika, oleju słonecznikowego i jego eksportu. Trzecie pod względem produkcji jęczmienia i czwarte pod względem eksportu kukurydzy. Znaczenie sektora rolnicznego staje się jeszcze bardziej oczywiste jeśli wiemy, że daje on Ukrainie 12% PKB.

Jeśli chodzi o grupę firm Agroliga, mamy się czym pochwalić podsumowując ten rok. Tak samo jak wcześniej, naszym podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji na rynku ukraińskim i maksymalne zaspokojenie potrzeb naszych partnerów i klientów. Kierując się podstawowymi zasadami, takimi jak profesjonalizm, rzetelność, efektywność odpowiedzialność, osiągnęliśmy niemałe sukcesy.

Przede wszystkim pragniemy jeszcze raz z całego serca pogratulować naszej bezcennej dyrektor wykonwczej i współzałożycielce Irynie Poplavskiej honorowego miejsca w rankingu TOP 100 najbardziej wpływowych kobiet Ukrainy (She Rank TOP 100).

Następnie, bez względu na suchą jesień, dzięki wysiłkom profesjonalnych specjalistów, firmie, w przeciwieństwie do innych uczestników rynku, udało się uniknąć pogorszenia jakości słonecznika oraz zachować wysoką oleistość i silną naturę nasion. Średnie zbiory słonecznika jak wcześniej wynoszą 45c/1 ha, co znacznie przekracza analogiczny wskaźnik dla regionu. Natomiast stosownie intensywnej hybrydy słonecznika „Neoma” od producenta Syngenta pozwoliło na znaczną poprawę całego szeregu cech produktu ostatecznego.

W tym roku udało się zebrać prognozowane plony czyli około 12 tys. t słonecznika, około 15,5 tys. t pszenicy, około 6 tys. t jęczmienia oraz prawie po 3 tys. t rzepaku i kukurydzy.

Dzięki aktywnemu eksportowi wyrobów zbożowych oraz częściowym przychodom w walucie obcej, firmie udało się także zachować stabilność finansową a w okresie gwałtownych wahań na rynku walutowym.

Najwięcej uwagi i wysiłkow poświęcono budowie naszego nowego zakładu ekstracji oleju, pierwszy etap którego zapewniać będzie przetwarzanie do 150 tys. t słonecznika na rok. Budowa prowadzona była w przyspieszonym tempie i, bez względu na nieznacznie przeniesienie terminu oddania zakładu do eksploatacji, z optymizmem spoglądamy w przyszłość. Obecnie gotowość projektu przekracza 90%, ukończono już etap montażu sprzętu i zostało jedynie licowanie samej konstrukcji. Można śmiało stwierdzić, że budowa zakładu jest praktycznie gotowa, a jej zakończenie zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku. W Nowym Roku 2018 będzie miało miejsce uroczyste uruchomienie najnowszego zakładu grupy firm Agroliga.

Mijający rok był niełatwy, ale kończymi go z godnymi wynikami. Był on pełny ważnych i ciekawych wydarzeń. Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy pracowali na sukces naszej firmy, wszystkim, którzy swoją codzienną pracą przyczynili się do powodzenia wspólnego przesięwzięcia. W te świąteczne dni z nadzieją spoglądamy w przyszłość, czekamy na radosne wydarzenia i dobre uczynki. Niech kolejny rok będzie rokiem twórczej i owocnej pracy, czasem nowych osiągnięć.

 

Z poważaniem, Prezes Grupy Firm Agroliga Berdnik Oleksandr.