Uprawa szerokiego spektrum zbóż

Agroliga Group zrzesza szere dynamicznie rozwijających się firm średniego bizesu, pracujących w sferze rolnictwa na Ukrainie.

300+

KLIENCI

100+ tys.

TON WYSŁANY

10000+

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA GRUNTU

Uprawa zbóż jest podstawowym rodzajem działalności GF Agroliga. Geografia położenia naszych przedsiębiorstw pozwala nam produkować szerokie spektrum upraw zbożowych i technicznych. Specjalizujemy się w uprawie ozimych pszenicy, jęczmienia i rzepaku. Siejemy soję, jarą pszenicę twardych gatunków, eksperymentujemy z uprawami wysokowydajnych hybryd kukurydzy i słonecznika.

Pierwszy tysiąc hektarów gruntów ornych został wydzierżawiony jeszcze w 1992 roku w rejonie dwureczańskim obwodu charkowskiego, wtedy także założyliśmy nasze pierwsze przedsiębiorstwo rolnicze – Agroliga. Wówczas, na miejscu dużego niegdyś sowchozu, były tylko opuszczone nieużytki i totalna dewastacja. W ciągu lat pracy udało nam sie całkowicie przywrócić dawną moc produkcyjną, tworząd nowoczesny holding rolniczny z zamkniętym cyklem produkcyjny. Dziś do składu grupy należą 4 przedsiębiorstwa rolicze, specjalizujące się w uprawie roślin, uprawiające około 10 000 hektarów.

Jednocześnie specjalnie utrzymujemy stosunkowo niewielki bank gruntów, który jesteśmy w stanie należycie administrować. Firma planuje zwiększenie banku gruntów co najwyżej do 15 000 hektarów do 2020 roku. Uważamy, że w bezmyślnym wyścigu zwiększania powierzchni zawsze traci się wydajność produkcji. Natomiast w swoim podejściu staramy się skupiać na jakości uprawy dzierżawionych gruntów oraz poprawie płodności gleb. Stosując nawozy organiczne utrzymujemy wysoką zawartość humusu, a przestrzegając racjonalego płodozmianu i nie przeciążając gleby pestycydami, dbamy o zachowanie wysokiej naturalnej jakości gleb dla przyszłych pokoleń.

Nie stoimy w miejscu także w kwestii wdrażania nowoczesnych technologii. Aktywnie wymieniamy się zdobytym doświadczeniem z naszymi zachodnimi kolegami. Obecnie wprowadzamy precyzyjną technologię obróbki „Strip-Till” dla upraw kukurydzy i słonecznika. Dana technologia pozwala na podtrzymywanie wilgotności i stanowi złoty standard dla gleb położonych w strefie klimatu umiarkowanego z suchym, gorącym latem.

W naszej pracy bardzo cenimy uczciwość i dbamy o naszą reputację. Wykonując funkcję społeczną lokalnie, inwestujemy w infrastrukturę wspólnot wiejskich, budujemy place zabaw, wykonujemy na swój koszt remonty szkół, organizujemy imprezy kulturalne i sportowe dla mieszkańców, tworzymy tereny zielone oraz po prostu wspieramy ludność wiejską zapewniając miejsca pracy z konkurencyjnym poziomem wynagrodzenia.

2021 © Agroliga Group