___________________

 

  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
  • Russian (CIS)
Strategia rozwoju

Agroliga planuje wzrost wydajności produkcji oleju dzięki zmianie stosowanej technologii – ekstrakcji oleju. Oznacza to rozpoczęcie przeprowadzania kolejnego etapu produkcji oleju co umożliwi poprawę procesu technologicznego na jego pierwszym etapie i znaczący wzrost wydajności całego procesu produkcyjnego. Do roku 2015 Grupa Agroliga planuje wzrost wydajności linii przetwarzania ziaren słonecznikowych z 55 000 ton do 70 000 ton oraz do 100 000 ton w roku 2017. Aby zapewnić stosowny wzrost Grupa powinna zamówić wymagany sprzęt do drugiej fazy rafinacji, zainstalować go oraz zainicjować proces produkcji, a także zwiększyć swoje powierzchnie magazynowe w celu przechowania dodatkowych surowców, o co najmniej 10 000 ton.

W latach 2013-2015 Grupa planuje rozszerzenie banku ziemi poprzez zakup dwoch spółek rolnych z regionu Charkowa. Wstępne negocjacje zostały zakończone. Obecnie transakcja wymaga znalezienia źródła finansowania. Zarząd Agroligii skorzysta ze swojego doświadczenia w produkcji rolnej do uzyskania możliwie najwyższej rentowności z działalności w nowo nabytych gospodarstwach rolnych. Grupa posiada wystarczająco dużo wykwalifikowanych specjalistów, ale potrzebuje finansowania dla nowego sprzętu rolnego. Dla istniejących już pól Agroliga zamierza wprowadzić nowy system regulacji wilgotności (specjalny granulat absorbujący nadmiar wody w celu wykorzystania go w suchych okresach). Dodatkowo, zgodnie z programem rozwoju Spólki w latach 2013-2015 Agroliga zamierza produkować nawóz organiczny z wykorzystaniem posiadanej farmy mlecznej, stopniowo zastępując nawozy chemiczne produkowanymi przez siebie organicznymi substytutami. Na początku, program ten zostanie wdrożony na kilku polach w celu jego dogłebnej analizy.

Farmy mleczna należąca do Agroligi zamierzają powiększyć pogłowie do 1400 sztuk krów. Obecnie posiadane stodoły, mogą pomieścić tylko 1000 zwierząt, dlatego w następnym roku zbudowana zostanie nowa stodoła dla 400 krów. W tym celu wymagane będą środki na zakup bydła. Ponadto w ciągu następnych trzech lat farma będzie kontynuowała pracę, aby osiągnąć 7000 kg mleka z jednej sztuki bydła rocznie (obecnie 6200 kg). Dodatkowym celem rozwoju farmy mlecznej jest rozpoczęcie produkcji meka w proszku oraz miękkich serów. Cel ten będzie w pierwszej fazie wspomagany przez zakontraktowaną spółkę z zewnątrz.