___________________

 

  • English (United Kingdom)
  • Polish (Poland)
  • Russian (CIS)
Historia Spółki

Spółka działa na ukraińskim rynku produktów rolnych od 1992 roku. Wtedy to rozpoczęła uprawę słonecznika oraz produkcję oleju z jego nasion w fabrykach Prikolotnyansky and Volchansky. Działalność ta szybko zaczęła przynosić zyski, a produkcja przedsiębiorstwa trafiła do szerokiego kręgu odbiorców w kraju i za granicą.

 

W przeciągu ośmiu lat, Grupa Agroliga z sukcesem stała się oparciem dla rynku produkcyjnego, do tego stopnia, iż dla jej produkcji ilość surowca przestała być wystarczająca. W 2001 r. we wsi we wsi Kamjenka w rejonie Dwurjeczanskij w obwodzie Charkowskim utworzono pierwsze przedsiębiorstwo rolnicze o powierzchni 1060 ha. Rok później obszar, na którym Spółka prowadziła uprawy zwiększono do 2760 ha. W ciągu dwóch lat dokonano wymiany 95 proc. parku maszynowego oraz przeprowadzono kapitalny remont pozostałej części fabryki. W tym samym czasie Agroliga rozpoczęła proces wprowadzenia i wykorzystania nowych technologii produkcji rolnej.

 

W 2004 r., przedsiębiorstwo nabyło kompleksowy magazyn we wsi Novay Vodolaga w rejonie Nowowodołażaskijm, dzięki czemu utworzono spółkę Agrokom Novay Vodolaga. Rozpoczęto także proces modernizacji i budowy elewatora oraz wyposażenia go w oprzyrządowanie o zdolności przechowywania 20 tys. ton ziarna rocznie.

 

W 2007 r. założono drugie przedsiębiorstwo rolne we wsi Mechnikovo. Nastąpiło powiększenie posiadanego areału upraw do 5510 ha. Wraz z reorganizacją przedsiębiorstwa przeprowadzono liczne remonty budynków produkcyjnych i pomieszczeń gospodarczych, a także wyposażone je w nowe maszyny. Jednocześnie podjęta została decyzja o budowie własnego zakładu tłoczenia oleju.

 

W 2008 r. do przedsiębiorstwa Mechnikovo włączono fermę hodowli krów mlecznych oraz zakład produkcji pasz dla zwierząt. Rozpoczęto także modernizację spółki. Inwestycja ta wyniosła 2 mln $. Rok później, Agroliga Group uruchomiła zakład tłoczenia oleju.

 

W 2009 roku Agroliga Grupa zakończyła montaż młynie oleju, który zmienił stan Grupy Kapitałowej. Będąc doświadczonym producentem pierwotnym, dodaje również kompleks rolny ważną funkcję procesora.

 

W roku 2010 spółki Grupy zakończyły restrukturyzacju i stają zakończone gospodarstwo. W tym roku Agroliga odbyła pierwszego wnętrznego audytu finansów grupy.

 

W 2011 Agroliga grupa wchodzi rynek New Connect Giełdy Papierów Wartościowych. W tym roku rozpoczął odbudowę młynie oleju w celu znacznego zwiększenia zajęty. Jak dobrze, w 2011 roku do grupy dołączyć jeszcze jedną spółką rolną, a bank ziemi wzrósł do 7500 ha.

 

W 2012 Grupa rozpoczęła odnowiony za rafinerię, a zakończono pierwszy etap rozwoju. Przychody grupy w 2012 Agroliga osiągnął 15 mln euro, wzrost 4 razy w ciągu 3 lat.

 

W 2013-2015 roku Agroliga grupa zamierza zwiększyć bank ziemi, wdrożenia dodatkowego etapu rafinacji oleju w zakładzie i podwójną stada mlecznego.